Home Gizemli Arkeolojik Tarih Antik Dünyanın 7 Spiritüel Sembolü

Antik Dünyanın 7 Spiritüel Sembolü

by Büşra Usta
0 comment 1255 views

Sembollerle çevrilmiş olmamız sürpriz değil.
Dünyamız ve toplumumuz genel olarak sembollerin etrafında dönüyor.
İster televizyonda, tüketici ürünlerinde, ister internette olsun, etrafımızdaki her yerde semboller buluyoruz. Semboller, amblemlerin kullanımıyla binlerce kelimeden oluşan bir hikaye anlatan ortak bir fenomen haline geldi.
Ancak, sembollerin varlığı binlerce yıl öncesine, yazılı tarihe ve hatta dinden önce izlenebilir.
Antik çağda, semboller dünyanın dört bir yanındaki kültürler için büyük önem taşıyordu; bu yüzden, Dünya üzerindeki her kıtada, çeşitli kültürler, birtakım şeyleri ilettikleri farklı semboller geliştirdiler.
Sembollerin kutsal hale gelmesi uzun sürmedi. İnsanların kendilerini ifade edebilecekleri bir form oldular.
Bu yazıda, tarihteki en önemli antik sembollerden 7 tanesini topladık.
Yaşam Çiçeği

Birçok manevi sembolün geometri kralı tarafından kabul edilir. Yaşamın çiçeği boyunca, yaratılışın tüm kalıpları temsil edilir.
Oradaki en eski sembollerden biridir ve Mezopotamya’da yaşayan eski Sümerler tarafından kullanılmıştır.
Sembol, çiçek benzeri bir sembol oluşturan bir dizi örtüşen daire tarafından oluşturulur.
Yaşam Çiçeği birçok antik kültüre yayıldı ve eski Mısır, Roma, Yunanistan ve Kelt ve Hristiyan Kültürlerinde yaşam çiçeklerinin kanıtı var.
Örneğin Mısır’da, Abydos’un tapınağında “Oyulmuş Canlı” çiçeğini buluyoruz. Ayrıca İsrail’de, Celile ve Mesada’daki antik sinagoglarda yer almaktadır.
Om

“Om!, Bu hece bu dünya…”
Om veya Aum sembolü Hindu Dininde kutsal bir simge. Birçok yazar onu tüm mantraların annesi ve evrenin oluşturduğu ilkel ses olarak kabul eder. Hinduizm’de, örneğin, Om en önemli ruhsal sembollerden biridir.
Om sesi, aynı zamanda, eski manevi metinlerin, özel duaların ve önemli törenlerin okunması sırasında yapılan kutsal manevi bir incidir.
Horus’un Gözü

Horus’un Gözü, eski Mısır’da ortaya çıkan antik bir semboldür. Ayrıca Ra, Wadjet veya Udjat’ın gözü olarak da anılır. Bu bir sembol ve tılsımdır ve tanrıça Wadjet ile ilişkilidir.
Antik çağda, Horus’un gözünün tılsımının koruyucu ve iyileştirici güçlere sahip olduğuna inanılmaktadır. Horus’un Gözü ya da Udyat, Horus’un Osiris’e hayat vermek için kullandığı ilk kez büyülü bir muska olarak kullanılmıştır.
Swastika

Eski Swastika, Dünya üzerindeki en eski sembollerden biri olarak kabul edildi.
Swastika ismi Sanskrit’ten gelir ve “esenlik veya hayırlılığa elverişli” anlamına gelir.
Uzmanlara göre, Swastika sembolü Hindistan’dan Amerika’ya ve binlerce yıl önce dünyanın diğer bölgelerine ulaştı.
Swastika bugün, Nazi’ye derinden bağlıdır ve popüler inanışın aksine, gamalı haç bir barış ve süreklilik sembolüdür. Gerçek Swastika’nın sembolü 11.000 yıl öncesine dayanıyor ve Harappan döneminden ve İndus Vadisi Uygarlığının kültüründen kaynaklandığına inanılıyor.
Ankh sembolü

Bazı yazarlar, Ankh sembolünün Mısır’ın kendisi kadar eski olduğunu iddia ederler. Sembol birtakım şeyleri temsil edebilirken, en yaygın kabul gören anlam Yaşam’dır.
Kutsal sembol eski Mısır imparatorluğunun başlangıcına kadar uzanabilir. Ankh, Civciv ve Was gibi diğer sembollerle yaygın olarak kullanılır.
Ankh, Doğurganlık, Maneviyat, Yaşam ve sonraki yaşamın sembolüdür.
Yin Yang

Yin Yang, bu felsefenin evrendeki her şeye atfettiği ikiliği temsil etmek için kullanılan Taoizm’in eski bir sembolüdür. Sembolün kendisi, her şeyde bulunan iki karşıt fakat tamamlayıcı kuvvete gönderme yapar.
Yin kadınsı prensip, dünya, karanlık, pasiflik ve emilimdir. Yang, erkeksi prensip, gökyüzü, ışık vb.
Mandala

Mandala, hem Budizm hem de Hinduizm’de kullanılan makrokozm ve mikrokozmosun sembolik manevi ve ritüel bir temsilidir.
Mandala terimi eski Sanscrit’e kadar uzanabilir. Çeşitli oryantal gevşeme teknikleri arasında, resim ve çizim Mandalası böyle bir tekniktir.
Mandalalar genellikle radyal denge gösterir.
Dahası, bir dizi ruhani gelenekte, manevi bir rehberlik aracı olarak pratisyenlerin ve ustaların dikkatini, onların kutsal bir alan oluşturmasına yardımcı olmak için odaklanmaları için mandalalar kullanılır. Aynı zamanda meditasyon ve trans indüksiyon için bir yardımcıdır.

You may also like