Araştırmacılara Göre Anunnaki hakkında Beyin Yakan 30 Gerçek

Yüzlerce yıl önce yazılmış olan çok sayıda eski metin ve kitaba göre, kaydedilen tarih öncesinde, Dünya gezegeni, yabancı bir dünyadan gelen antik astronotlar tarafından ziyaret edildi. Bu varlıklar gezegenimize, ilkel insanlara bilgi ve teknoloji getirdi.

Dünya Mitolojisi’ni inceleyen Oxford Companion’a göre, Anunnaki: “… eski ilkel zamanlardaki Sümer tanrılarıdır; onlar hâkim olduklarında nihayetinde ortaya çıkan doğurganlığın chthonic tanrılarıdır. Adlarını eski gök tanrısı An’dan (Anu) alıyorlar. ”

Bu makalede, araştırmacılara göre antik Anunnaki hakkında kabul gören 30 akıl almaz gerçeği sizlerle paylaşıyoruz.

Anunnaki için en popüler çevirilerden biri (Sümer) “göklerden gelenler” dir.

İbranice “Adam”, “insan” anlamına gelir. “Adamu”, Sümerlerin “ilk insan” olarak adlandırdığı şeydir, Anunnakinin köleleri.

Anunnaki, Nibiru denilen büyük bir gezegenden gelmektedir. Bu gezegen güneş sistemimizin en uzak yerinde bulunur.

Nibiru’nun 3.600 yıllık eliptik yörüngesi vardır. Anunnaki, Nibiru’dan Dünya’daki Altın madeni için gelmiştir. Çünkü Nibiru’nun mineralleri ve kaynakları tükeniyordu, özellikle Altın.

Her türlü korkunç yerçekimi fenomeni Nibiru ile bağlantılıdır ve bazıları Gezegen X veya Nibiru’nun Dünya’ya bir tehdit oluşturduğunu ve bir gün gezegenimizle çarpışacağını iddia etmektedir. Bilim var olabileceğini açıklamaktadır, ancak henüz gözle görülmemiştir. Mitolojik açıdan bakarsak Nibiru gerçekten vardır.

Daha sonra Asur ve Babil efsanelerine göre, Anunnaki, Anu ve Ki, erkek ve kız kardeş anlamına gelir ve tanrıların çocuklarıdır.

Anunnaki’nin, Babilde yaratılış miti Enuma Elish’de görülür.

Utnapishtim, selin hikâyesini anlatırken, Gılgamış Destanında Anunnaki’den bahsedilmiştir.

Dört ana tanrı vardır: Anu, Enlil, Enki ve Ninhursag.

Anu’nın en eski kanıtlanmış Gökyüzü Baba ilahı olduğuna inanılıyor. Sümer dininde, aynı zamanda “Tanrıların Kralı”, “Takımyıldızların Efendisi, Ruhlar ve Şeytanlar” ve “Cennet Krallığının Yüce Hükümdarı” idi.

İlginç olarak, Anu, Sümer kozmogonisinde, düz dünyayı örten bir kubbe olarak varlığını sürdürdü; Bu kubbenin dışında, Nammu olarak bilinen su kütlesi vardı.

Enlil, nefes tanrısıdır, rüzgar olarak kabul edilir. Enlil, bazen Enlil kült kenti olarak anılan antik Nippur kenti ile ilişkilidir.

Enki el sanatları tanrısı, yaramazlık; su, deniz suyu, istihbarat ve yaratma. Adının tam anlamı belirsizdir: ortak çeviri “Dünya’nın Lordu” dur.

Üç Gökyüzü Tanrısı vardır: Inanna-İştar, Nanna-Sin ve Utu-Shamash.

Adad, Dumuzid-Tammuz, Enkimdu, Ereshkigal, King, Geshtinanna, Lahar, Marduk, Nergal, Ninurta gibi on tane daha tanrı vardır.

Igigi, antik Sümer mitolojisindeki cennet tanrılarının bir grubudur. Igigi genç tanrılardı ve bazen Anunnaki terimi ile eşanlamlılardı.

İnsanlar yaratılmadan önce, Igigi antik Anunnaki tarafından birincil emek gücü olarak kullanılmıştır.

Araştırmacılar Igigi teriminin Semitik kökenli olduğunu ve Mezopotamya panteonundaki tanrı grubunu işaret ettiğine inanmaktadırlar. Antik tanrıların Igigi’ye ait olduğu hâlâ belirsizdir, ancak birçok bilim adamı, Babil şehrinin patronu olan Mardik’in Igigilerden biri olduğunu öne sürmektedir.

Eski Astronot teorisine göre, kayırlı tarihten binlerce yıl önce, gezegenimiz başka bir dünyadan astronotlar tarafından ziyaret edildi ve bu varlıklar Anunnaki idi.

Birçok yazarlara göre, Antik Anunnaki’nin varlığının kanıtı dünyanın her yerinde bulunabilir. Biz sadece eski uygarlıklara ve devasa anıtları kurmaya ve yüzlerce ton ağırlığındaki taşlara taşıma yeteneklerine bakmalıyız. Her antik kültürde, Anunnaki’ye bir bağlantı bulacağız.

1976’da yazar Sitchin, Sümer metinleri hakkındaki kişisel çevirilerini “Dünya Günlükleri” adlı bir dizi kitapta yayınladı. Bu kitapta Sitchin, Anunnaki ve tarihlerini derinlemesine anlatıyor.

Sitchin’in çalışması ağır bir şekilde eleştiriliyor. Birçok arkeolog ve tarihçi Sitchin ile aynı fikirde değil. Sitchin’e göre, kil tabletler, dünyaya altın madeni yapmak için gelen Anunnaki olarak bilinen bir uzaylı ırkı tanımlar.

Sitchin, 450.000 yıl önce, güneş sistemimizin uzak bir üyesi olan Nibiru’da, gezegenin atmosferi aşındıkça hayatın yavaş yavaş tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürüyor.

Yaklaşık yarım milyon yıl önce, Anu tarafından bırakılan hükümdar Alalu bir uzay gemisi ile kaçar ve Dünya’ya sığınacak bir yer bulur ve Dünya’da Nibiru’nun atmosferini korumak için kullanabileceği altın olduğunu keşfeder.

Sitchine göre, antik Sümerya tabletlerinde, Anunnaki’nin Enki’nin liderliğinde Dünya üzerinde 445.000 yıl önce, Basra Körfezi’nin sularından altın ayıklamak için Eridu -Earth Station I’i kurduğuna işaret ediyor.

Eski Sümerler’e göre, ‘Eridu’nun Şimdiki adıyla Irak Abu Shahrein’nin dünya üzerindeki ilk şehir olduğu ve büyük Tanrı Enki’nin şehri olduğu sanılıyordu. Kentin M.Ö. 5400 civarında kurulduğu düşünülmektedir.

Yaklaşık 300.000 yıl önce Enki ve Ninhursag, genetik manipülasyon yoluyla İlkel İşçileri yarattılar.

İnsanlar melez bir türdü ve doğurgan olamazdı. İşçi olarak insanlar için talep arttıkça, antik Anunnaki bir kez daha eski insanlığı manipüle ederek kendi başlarına üreye bilmesini sağladılar.

İnsanlığın yakın geçmişine baktığımızda, Sitchin bize yaklaşık mö 7 bin 700 olduğunu söyler. Anunnaki ile İnsanoğlu ilerlemeye başlar; Neolitik dönem başlıyor.Yarı-tanrılar Mısır’a hakim.

Yaklaşık mö 3.800 Kent uygarlığı Sümer’de başlar ve Anunnaki, Eridu ve Nippur ile başlayan Eski Kentleri yeniden kurar.

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search