Bir Yıldız Çocuğunun, 26 Psişik Yeteneği. Onlardan biri misin?

Yıldız çocukları artık her yerde görülüyor.

Öğretmenler, ebeveynler, çocuk uzmanları ve çocuk doktorları dahil birçok gözlemci, son yıllarda bazı çocuklarda ve genç yetişkinlerde dikkate değer bir gelişme kaydetti.

Çocuklar bu günlerde daha zeki gözüküyor.

Bazıları bu çocukların, yıldız tohumları olduğuna, diğer gezegenlerden ve yıldızlardan kaynaklanan ruhlara inanır.Bu çocuklar hem fiziksel hem de zihinsel açıdan daha hızlı büyümekle kalmıyor, aynı zamanda problemleri ve okul çalışmalarını kendilerine özgü yollarla çözüyorlar ve insanları şaşkına çeviriyorlar.

Maneviyata düşkünler fakat dinle ilgilenmiyorlar.Onlar diğer gezegenlerde ki yaşama ve uzaya hayranlar, birçoğu diğer dünyalarla bağlantı kuruyor.

Yıldız çocukları, yıldız tohumu olarakda bilinirler. aşağıda listelenenler gibi onlara uyacak sayısız açıklamalar ve deneyimler vardır.

8 Yıldız Çocuk Özelliği

Yıldız çocukları bir çok kültür de vardır. Eski Amerikalılardan Afrikalılara ve hatta hindistanlılara kadar. Bu kültürlerin ortak özelliği ise Hepsi tanrıyı, yıldızlardan inen varlıklar olduğuna inanmaktadır.

Dr Richard Boylan’a göre, bir yıldız çocuk belki de insan ve yıldız ziyaretçileri kökenli olan bir çocuk olarak tanımlanabilir.

Bir Yıldız Çocuğunun, 26 Psişik Yeteneği. Onlardan biri misin?

Kozmik enerjiler, gezegenimizi daha yüksek bilinçli dalgalarla batırmaya devam ederken DNA’mız aktive edilir ve mükemmele döner. Bu evrim, binlerce yıldır aktif olmayan tüm psişik yetenekleri aktive eder. Genç yaşta psişik yetenekleri sergileyen bazı enkarne çocukların herkesten daha fazla aktivitesi vardır.

Yıldız Çocuğu Nedir?

DNA’sının diğerlerinden daha aktif olduğu bir çocuğa Yıldız Çocuk denir. Aşağıdaki yollardan bazıları üzerinden Dünyaya gelirler.

1. Kozmik enerjiyi absorbe etmenin bir sonucu olarak DNA’nın değişimi.
2. Çocuk çok gençken, Orijinal ruh ve Kozmik varlıklar arasındaki anlaşma.
3. Doğal enkarnasyon ve dikkatle planlanmış genetik, kan soyları enkarnesi.

Dünyada yaşayan ve bugün İnsanlığınkinden çok daha gelişmiş olan eski uygarlıklar olduğunu öne süren birkaç teori var. Fakat bu ilerleme, çoğumuzun düşündüğü gibi teknolojik açıdan daha çok spiritüeldir.

Teori, “Atlantis’in Düşüşü” nden önce en az 64 kodon bulunduran, 12 aktif büyük DNA dizisine sahip olduklarını söylüyor. Halen, yalnızca 2 tel ve yaklaşık 20 kodon var ve bu da yetenek ve bilinçten yoksun kılıyor.

Bazıları, bu uygarlıkların manevî uygulamalar yoluyla varoluş alanına yükseldiğini, bazıları daha yüksek varlıklara dönüştüklerini ve bazıları yok olduklarını öne sürdüklerini teorik olarak ortaya koyuyor.

Eski uygarlıkların çocukları olduğumuza dair bir teori var, ancak gerçek doğamızı unuttuk. Gerçek potansiyelimizi bir nedenden dolayı kilitledik ve onu önemsiz DNA olarak düşünüyoruz.

Kozmik enerji dalgaları gezegenimizi son 40 yıldır sürekli tuttuğundan şu anda bizim önemsiz DNA’mızı uyandırma ve harekete geçirmek için en iyi zaman.

Bu, yeni bir insan türü olarak varoluşun yeni bir döngüsünü başlatmak için titreşimi daha yüksek bir yoğunluğa yükseltir. Bir sonraki gelişmemiz şu anda dünya genelinde gerçekleşmekte olan manevi devrim vasıtasıyla tölere edilebilir.

Yıldız Çocuklarının amacı ne?

Yıldız çocukları, insanlık için bu büyük dönüşümde önemli bir rol oynamaktadır. Kolektif insan bilincini etkileyen yüksek titreşimleri, insanlığı fiziksel beden içinde iken beşinci boyutlu bir varlığa kaydırmaya yardımcı olur.

Bazı Yıldız çocukları, geçmiş insanları hatırlamak, ne zaman “içeri girdiklerini” hatırlamak ya da ruhsal olarak uyanmış olanların bile hâlâ anlamadığı şeyleri bilmek gibi ortalama insanın ötesinde yetenekler sergilerler.

Burada amaçlarının tam olarak bilgisine sahip olabilirler ve insanlığın bu titreşim frekans kaymasını atlatmasına yardımcı olacak kadar hazırdırlar.

Bir yıldız çocuğunun 26 Psişik Yeteneği olabilir.

Richard Boylan’a göre, Star çocuklarının sahip oldukları güçlü psişik becerilerden bazıları şunlar:

1. Telepati – Zihinsel olarak iletişim kurma becerisi.
2. Bilinçlenme – Geleceği bilmek yeteneği.
3. Telekinesis – Nesneleri zihinsel yoğunlaşmaya göre hareket ettirme yeteneği.
4. Durugörü – Uzayda veya zamanda uzak olan şeyleri zihinsel olarak görme becerisi.
5. Bilgiyi indirmek – Gezegenden uzakta bilinçten bilgi toplama yeteneği.
6. Çapraz Türlerle İletişim – Diğer türlerle iletişim kurma becerisi.
7. Penetrating sezgisellik – söylenmeden bir şeyi “bilmek” yeteneği.
8. Elektrikli cihazları etkiler – Elektrikli cihazları açıp kapatma yeteneği, hatta çocuk geçtikçe patlayabilir.
9. Uzaktan etkileme – Telepati yoluyla başkalarını etkileme becerisi.
10. Boyutlararası izleme – Boyutlararası bir seviyedeki şeyleri izleme yeteneği.
11. Aura Okuma – Kişiyi çevreleyen enerji alanlarını gözlemleyerek başkalarının sağlığı, niyetleri ve diğerleri hakkında bilgi edinme becerisi.
12. psişik Tanı – Kişinin enerji alanı dalgalanmalarını okuma yeteneği.
13. Psişik veya biyoenenerjik iyileşme – Yardımcı enerjiyi başka bir kişiye aktarabilme.
14. Görünmezlik – Zihinsel yoğunlaşma yoluyla görünmez olabilme becerisi.
15. Teleportation (Teleportation) – Zihinsel çaba göstererek kendini bir yere nakletme veya nesneleri bir yerden diğerine taşıma becerisi.
16. Levitasyon – Zihinsel çabayla zeminden kalkma kabiliyeti.
17. Zihinsel Etki – Bir Yıldızlı çocuğun istediği şeyleri yapmak gibi bir başkasına “his” etme yeteneği.
18. Toprak Enerjisi – Toprak enerjisi ayarlama işi yapma becerisi.
19. Zaman dilimasyonu veya kasılması – Olağan olaylara, yolculuklara vs. sıradan olaylardan daha uzun veya daha kısa sürede neden olma yeteneği.
20. Afetlere Önceden Duyarlılık – Afetler, depremler ya da araba kazaları gibi felaketler gibi gerçekleşmeden önce hissedilebilirler.
21. Boyutlararası farkındalık – Neyin meydana geldiğini anlama yeteneği.
22. Astral seyahat – Vücut dışına enerjisel olarak çıkabilme yeteneği.
23. Kanal – Sunulmayan ve Yıldız çocuğu aracılığıyla konuşan bir kişi için bir kanal görevi görme olanağı.
24. Paylaşılan bilinç – Bilinci yıldız ziyaretçisi rehberiyle paylaşma becerisi.
25. Yıldız Ziyaretçi Rehberleri ile zihinsel bağlantılar – Yıldız Ziyaretçi Rehberleri ile yakın zihinsel bağlantılarda çalışabilme.
26. Fiziksel olarak çağırma – Birinin Yıldız Ziyaretçisi ve diğer vasilerle bağlantı kurma.

Bu becerilerin yanı sıra, Yıldız çocukları Kaynaklarla olan bağlantılarını hissediyor. Onların varlıklarını derinden hissedecekler, hepimiz bağlı olduğumuzu biliyorlar.
DNA’mızı ruhsal bir yolla aktive ederek hatırlamamıza yardımcı olurlar. Daha sonra bu manevi yükseliş somutlaşacak ve DNA’nın gerçek potansiyeli açılacak!
Yıldız çocukları, DNA aktivasyonumuz sırasında daha yüksek frekans rehberliğine daha iyi bağlanmamıza yardımcı olan Dünya’daki rehberlerimiz olabilir. Ayrıca, Yıldız ailemizle yeniden bağlantı kurmamıza ve Dünyadaki hayata hayatımıza nasıl başlayacaklarını, Kaynağı olarak somutlaştırılan ve bu dünyayı sevgiyle dönüştüren yeni insanlar olarak anlamamıza yardımcı olabilirler.

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search