Eski Mısırlıların “Ölüler Kitabı”‘nın Kaynağı Büyü mü ?

Firavunların topraklarında çok şey biliniyor. Mısır hakkında konuşurken, genellikle Büyük Piramit ve Sfenks akla geliyor. Bununla birlikte, binlerce yıl önce eski Mısırlılar tarafından yapılan sayısız antik anıtlara ek olarak, zengin bilgiye sahip çeşitli eski metinlerde bulunur.

Bu eski metinlerden biri de Eski Kralların mezarların da bulunan “Ölüler Kitabı” olarak adlandırılan metindir. Bu metin ölünün ahirete geçişini ve Osiris’in yargılanmasına yardımcı olması amaçlanmıştır .

İlginçtir, “Ölüler Kitabı ” hiçbir zaman şifrelenmemiştir ve kopyalarıda birbiriyle asla aynı değildir.

 

 

Orijinal başlığı “Gelen günün kitabı” olarak tercüme edilebilir. Eski Mısırlılar için ölüm bir yeniden doğuştan ibaretti, her gün güneş yeniden yükselirken ölen kişi yeni bir yeniden doğuşa hazır olurdu.

Ölüler Kitabı, ölen kişinin Osiris’in yargılamasının üstesinden gelmelerine yardımcı olmak, yeryüzündeki Duat üzerinden yolculuklarında onlara yardımcı olmak ve öbür dünyaya Aaru’ya seyahat etmek için mütemadiyen bir dizi sihirden oluşuyordu.

Ölüler Kitabının en iyi bilinen örneği M.Ö. XIX Hanedanlığı döneminde M.Ö. 1310-1275 arasında yazılan Hunefer’in Papyrus’udur. Şimdi British Museum of London’da sergileniyor. Başlangıçta uzunluğu 5,50 m, genişliği 39 cm dir, ancak şu anda muhafaza ihtiyaçlarına göre sekiz parçaya bölünmüştür.

Ölüler Kitabının, eski Mısır kültürünün temel bir eseridir. Çok kapsamlı bir metinde; papirüs içinde korunan bazı örneklerin uzunluğu kırk metredir.

Eski zamanlarda, Ölüler Kitabı’na sahip olmak son derece pahalıydı. Kitap yaklaşık 200 bölüm veya büyüden oluşur.

 

 

Ölüler Kitabı, mezarların veya tabutların duvarlarına yazılmış daha önceki Piramit Metinleri ve Tabut Metinlerini içeren cenaze metinleri geleneğinin bir parçasıydı ve papirüs şeklinde değildi.

Ölüler Kitabı’ndaki büyülerin bazıları M.Ö. 3. binyıldan kalma eski metinlerden çıkarıldı. Diğer büyülü formüller daha sonra Mısır tarihinde ve üçüncü ara dönemden (M.Ö. 11. – 7. yüzyıllar) çıkarıldı.

Kitabı oluşturan bölümlerden bazıları, büyülerin başından beri olduğu gibi mezarlar ve lahitler üzerine de yazılmaya devam etti.

Tek bir standart Ölüler Kitabı yoktur.

Bugüne kadar bütünlüğünü koruyan papirüs, çeşitli dini ve sihir metinleri koleksiyonunu içerir ve illüstrasyonlarında belirgin olarak farklıdır. Bazı insanlar kitabın kendi kopyalarını emrettiler, muhtemelen bir büyü seçimi ile, öbür dünyadaki kendi ilerlemeleri için en önemli noktaları aldırdılar.

Ölüler Kitabı, çoğunlukla papirüs sayfalarında hiyerogliflerle ya da hiyerarşik yazılarla kaydedildi ve çoğu kez ölen kişiyi temsil eden vinyetlerle ve öbür dünyaya yolculuğu ile gösterildi.

İlk cenaze metinlerinin M.Ö. 2400 civarında, 5. hanedanın Kral Unas Piramidinde ilk kez kullanılan Piramit Metinleri olduğuna inanılıyor. Ölülerin Kitabı ilk olarak Thebes’de M.Ö. 1700 yıllarında İkinci Ara Dönem’in başlangıcına doğru gelişti. Ölüm Kitabı’nda bulunan büyülerin bilinen en eski hali, 13. Hanedanı Kraliçesi Mentuhotep’in tabutundan kaynaklanmaktadır.

Yazar Hakkında |

Start typing and press Enter to search