Kimlerdir Bu Siyah Elbiseliler

İlk kez 1953 yılında, uluslararası Uçan Daire Bürosu’nun (IFSB) 200 üyesi, kuruluşun “Space Review” adlı yayın organının Ekim sayısını aldıklarında garip bir şeyle karsılaştılar; Büro, çalışmalarını durduruyor ve dergiyi kapatıyordu. Büro’nun kurucusu Albert K. Bender uçan garip cisimlerin gizemini çözdüğünü ama bilinmeyen bir “yüksek kaynak” ya da “Güç” tarafından açıklama yapmaması için uyarıldığını yazıyor ve büyük bir baskı altında olduğunu belirtiyordu. UFO fenomenini araştırırken zorlanmaya başlamıştı. Her bilgi kaynağına ulaştığında, sert uyarılar almıştı. Yapacağı bir şey yoktu, IFSB dosyasını kapatacak ve dergiyi artık yayınlamayacaktı. Zaten her iki yönden de pes pese maddi kayıplara uğramıştı; Bender, Eylül ayında koyu renkli elbiseler giyen ve kendilerini Birleşik Devletler Hükümeti’nin üyesi olarak tanıtan üç kişi tarafından ziyaret edilmişti. Adamlar, uçan daireler konusunda, Bender’i bilgilendirmişler ve sonunda eğer bu konuda tek bir kelime daha yazar ya da konuşursa kalan zamanını hapiste geçireceğini söyleyerek tehdit etmişlerdi. Isin garibi, koydukları yasağın UFO’larla ilgili olmasıydı, kendileri hakkında bir yasağa gerek duymuyorlardı. Sonraki on yılda Bender çok dikkatliydi ve sorulan tüm sorulardan ya kaçındı, ya da geçiştirici cevaplar verdi.

Havadan gelip, havaya karıştılar.
Bir zaman sonra, IFSB’nin bas araştırmacısı Gray Barker sert bir tepki verdi; 1956’da yayınladığı “They Knew Too Much About Fiying Saucers/Uçan Daireler hakkında çok şey biliyordular” adlı kitabında Bender’in bir sömürücü olduğunu yazdı. Ama daha ötesi de vardı; üç Kara Adam’ın hükümetle ilgileri yoktu, onlar bizzat uzaylıydılar yani bir başka dünyadan gelmişlerdi. Bender, bunu biliyor; ama açıklamıyordu. Kitabin iddialarına karşın Bender yine sustu, ta ki 1962 yılına kadar. 1962’de Bender, “Fiying Saucers and the Three Men/Uçan Daireler ve Üç Adam” adlı bir kitap yayınladı. Kitap, çok yumuşak ya da hafifti, iddialar ya da yazılanlar mâkul değildi. Bender’in öyküsünde, Güney Kutbu’na inen bir dünya dışı araç anlatılıyordu; Bu araçla gelen uzaylılar, 1960 yılına kadar dünyada kalmışlar ve sonra kendi gezegenlerine geri dönmüşlerdi. Kitaptaki en belirgin imaj ise Kara Adamlar’dı yani sonra alacakları adla (MIB)’lerdi. Bender kitabında üç adamın 1953 yılında yatak odasında birden bire belirdiklerim yazıyordu. Sanki MIB’ler havanın içindeydiler,

MIB Fenomeni
MIB fenomeni çeşitli düzeylerde incelenmelidir, aslında tam olarak ne zaman başladığını bilemiyoruz. Onlarla ilgili daha eski ve değişik başka mitler de vardır. Eğer insanlık Tarihi iyi okunursa, ilginç ipuçlarına rastlanacaktır. MIB türü ilişkiler anlatılmaktadır, kötü amaçlı, korkutucu ve gizemli kara giysili insanlara antik tarihte de rastlanmaktadır ve hemen her kültürde yer alırlar. Ortadoğu mitlerinde çöllerde birden ortaya çıkan ve cazibeleriyle kurbanlarını etkileyen kara giysili ve türbanlı insanlar vardır. Benzeri mitlere Ortaçağ’da Orta ve Güney Avrupa’da rastlanır; halk arasında kara giysili cinler olarak tanımlanırlar ya da kırsal bölgelerde Vampirizmle karıştırılarak insanlara ve çiftlik hayvanlarına saldırdıkları anlatılır. Bir diğer inanç, insana benzeyen kara giysili çekici perilerdir, bunlar insanların arasına nifak sokarak birbirlerine düşürürler. MIB fenomeni ya da miti Asya’da ise çok uzun bir sürece seraptır. Çin,Tibet ve Hindistan’da toprağın altından gelen, kara giysili insanimsi bir IRKA inanılır, bu yaratıkların işi, insanların arasını bozmaktır. Kuzey Amerika Kızılderilileri, ormanlarda gizlenen kötü niyetli “Kara Adam’dan çok korkarlar. Nathaniel Hawthorne 1835’te yazdığı “Genç Goodman Brown” adlı öyküsünde bu Kara Adam’dan söz eder. Bu bir üstün ayrıcalık değilse, ya da Bender’in anlattığına benzer bir arsetip değilseler durum farklı olabilir. Bender, MIB’lere özel bir amaç yüklemektedir yani MIB’ler UFO meraklılarına karşı özel olarak görevlendirilmişlerdir. Ilginç olan MIB ilişkilerinin Bender’in kitabının öncesinde sansür edilmesi ve ilk kez Bender’in MIB’lerden söz etmesidir. Daha öncelerde hiçbir UFO araştırmacısı, MIB’lerle karsılaşmamıştı, ya da kimse söz etmemişti. Öyleyse neredeydiler?

Onlarda bir gariplik var;
Tipik bir MIB ilişkisi nedir ve nasıldır? Bir tanıklığın sonrasındadır, UFO fenomenini kanıtlayan ya da iddiaları destekleyen bir fotoğrafı çeken ya da gözlemi yapan kişi, MIB’ler tarafından ziyaret ediliyor, kanıt alınıyor ve tanık tehdit edilerek susturuluyor. Araştırmacı Tim Beckley’in “The UFO Silencers” adlı kitabında MIB’ler daha ortadadır. Işıltılı bir rozet takarlar, adlarını verirler hatta işyerlerini bile belirtirler ama yalandır. Kendisine Ajan John J. olarak tanıtan MIB, işyeri adresi olarak da, 1960’larin sonunda varolan Robinson Ajansı’nı vermişti. Ajans devlet adına görevlendirilmişti. Ajans doğruydu, isim de doğruydu ama o John J., ajanstaki John J. değildi. Bir diğer MIB özelliği ise, tanıklarla çok yakın ilişki kurulması ve tanığın yani sıra tüm ailesi hakkında tüm bilgilerin elde edilmesidir ve olay daima UFO olayının yaşandığı yerin yakınında gerçekleşmektedir. MIB’lerin genelde UFO olayının ardından bölgeyi temizlemekle görevli oldukları da düşünülmektedir. Sigorta satıcısı, portre fotoğrafçısı olarak kendilerini tanıtan MIB’lerden de söz edilir. Sonuç olarak ne tür özellik olursa olsun, amaç UFO olayının fazla soruşturulmasını, araştırılmasını engellemektir. MIB’lerin genel görünümleri ise çoğunlukla aynidir, insana benzerler yani insan gibidirler ama birbirlerine benzerlikleri aşırıdır, sanki kopyalanmış gibidirler; yağlı gibi parlak bir ten, ince dudaklar, çıkıntılı elmacık kemikleri, geniş ve bazen de aşırı parlak gözler. Sanki aşırı makyajlı gibidirler ve başlarında çok belirgin kötü bir peruka vardır. Boyları değişkendir, çok uzun ya da çok kısa. Ilk bakışta, normal bir insana benzemedikleri hemen belli olmaktadır. Yaşları ise belirsizdir yani tahmin edilememektedir. Hareketleri mekanik ve sesleri elektronik gibidir, sanki nefes darlığı çekiyormuş gibi zor nefes almaktadırlar, enerjilerini hemen tüketiyor gibidirler ve giysileri bilindiği gibi siyahtır; ama onları anlatanlara göre, elbiselerinin yeni mi, eski mi olduğu anlaşılamamaktadır.

Lüks arabaları seven, kaba, ilkel ve ucuz MIB’ler
MIB’ler genelde üçer kişilik gruplar halinde gezmektedirler, ikili ya da tek olanlarından söz edilir ama kesin değildir. Çoğu zaman Cadillac, Buick ya da Lincoln gibi siyah ve çok büyük otomobiller kullanırlar. Bu otomobiller genelde, otuz yasin üstünde tanımlanırlar, görüntüleri gariptir ve markaları belirsizdir. Plakaları ya okunmaz bir halde, ya da yoktur, plakası olup da, belirlenen numaraların sahte oldukları anlaşılmıştır. Yani MIB’lerin tavırları ve karakterleri, genelleştirilemez çünkü belirli ve ortak davranışları yoktur, göründüğü kadarıyla MIB’lerin görev anlayışı ya da görevlerin! sergileme tarzları kopya edilmiş gibidir ya da aşırı derecede yapaydır. Adi tükenmezkalem kullanmaları, uygunsuz sorular sormaları, kaba davranışları haddinden fazla ilkel ve anlamsız görünmektedir. Literatürde MIB’lerle ilgili yaklaşık 40 olay yer almaktadır, ilişkilerle ya da ilişkilerin kapsamıyla ilgili ipuçları zayıftır ve ciddi izler yoktur. Ama olaylar gerçektir; birkaç örneği gözden geçirmek yararlı olacaktır.
Li’yi uyaran kimdi?

Çinli UFO araştırmacısı Shi Bo’nun başından geçen olay öncelikle doğallığı île dikkat çeker; Shi Bo’ya göre MIB’ler, UFO fenomeninin bir parçası ya da UFO folklorunun bir parçasıdırlar. Çin’de UFO konusu bir tabudur ve kolay konuşulamaz ama bu yasak son yıllarda gevşemeye yüz tutmuştur. Shi’nin 1983 yılında ABD’de yayınlanan “China and Extraterrestrials/Çin ve dünya dışı Yaratıklar” adlı kitabında, Yangguan’da yasayan altı yaşındaki bir erkek çocuğu olan Li Jingyang’ın öyküsü anlatılır. Çocuk, 1963 yılı Mayıs ayında, bir UFO görmüştür; cismi göğe asili duran parlak, gümüşi bir disk olarak tanımlar. O esnada sokakta arkadaşlarıyla oyun oynamaktadır, henüz olayın farkında değildir, birden yanında uzun boylu, zayıf ve kara giysili bir adam belirir. Li’yi durdurur ve parmağıyla göğe uzatarak, UFO’yu gösterir, çocuk merakla cismin ne olduğunu sorunca da, garip adam; “Bunu asla kimseye söylemeyeceksin.” der, sonra uzaklaşıp gider. Li, diğer çocuklar gibi olayı tabii ki herkese anlatır, tüm çocukların anlattığı ortak yön adamın hareketlerinin garipliğidir. Adam bir robot gibi mekanik hareketler yapmıştır, sesi çok gariptir ve Li adamın konuşurken dudaklarının oynamadığını söyler. Ama olayın en garip yönü, Li’ye UFO’yu göstermesi ve ardından da konuşmaması için uyarmasıdır. Salt bu son olay, MIB’lerin anlamsız davranışlarının mükemmel bir örneğidir.

Nereden telefon etmişti?
Bir diğer örnek olay ABD, Maine, Orchard Beach’te 1976 yılında bir psikiyatr olan Dr. Herbert Hopkins’in başından geçmiştir. Hopkins bir UFO meraklısı değildir hatta ilgilenmez bile. Ama o sıralarda kendisinin bir UFO tarafından kaçırıldığını iddia eden bir hastası vardır; David Stephens adlı bu genç hastayı hipnozla tedavi etmektedir; Stephens hipnoz altında bir çok kez dünya dışı canlılarla karsılaştığını anlatmaktadır. Doktor saatlerce süren bantlar kaydetmiştir.11 eylül 1976, Cumartesi gecesinde Doktor Hopkins evinde yalnızdır. Telefon çalar ve kendisinin New Jersey UFO araştırma Gurubu’nun başkan yardımcısı (böyle bir kuruluş olmadığı daha sonra anlaşılmıştır.)olduğunu söyleyen birisi Doktorla Stephens olayı hakkında konuşmak istediğini söyler. Doktor önce itiraz eder ama sonra hastanın kimliğinin bu kadar açık bilinmesinden etkilenerek, konuşmayı kabul eder. Telefondaki kişi ziyarete geleceğini söyleyerek, telefonu kapatır. Koridora çıkıp dış kapının önündeki ışığı yakmaya giden Doktor, daha o anda evinin yanındaki bahçeden gelen birisinin, kendi bahçesine girdiğini ve kapıya doğru geldiğini görür. Durumu iyice garipseyen Hopkins, her şeye rağmen merakına yenilmiştir. Kapıyı açar ve o anda karşısına gelen adamdan, demin telefon eden kişi olduğunu öğrenir ve onu içeri davet eder.

Rujunu suratına bulaştıran erkek MIB
KONUK içeri girer ve bir koltuğa oturur; Hopkins’in ilk izlenimleri şöyledir; adamın üzerindeki her şey siyahtır, çoraplarına ve kafasındaki siyah fötr şapkaya kadar. Şapkanın kenarlarından göründüğü kadarıyla saçsızdır, gözbebekleri hareketsizdir, hiçbir ışıltı yoktur ve kirpikleri de yoktur. Teninin rengi ölü gibi soluktur ama dudakları rujla boyanmış gibi kıpkırmızıdır. Burnuyla yüzü arasında hiçbir orantı yoktur, burun küçücüktür ve yüzüne gömülmüş gibidir. Çenesi içeri çekip, boynunu iyice uzatmış, omuzlarını kasarak öne eğmiş biçimde oturmaktadır. Kısacası Hopkins, karşısında garip bir şeyin oturduğunu anlar. Yabancı, monoton ve mekanik bir sesle konuşmaya baslar, sesinde hiçbir tini ya da vurgu yoktur. Amacının, Stephens olayı hakkında, Doktor’la görüş birliğine varmak olduğunu söyler. Birkaç cümle sonra Doktor konuşmanın gidişatından rahatsız olur, adam kendisine hastasıyla ilgili bilgi vermek yerine, daha çok Hopkins’in neler bildiğini ya da neler öğrendiğini soruşturmaktadır. Birkaç dakika süren gerilimli bir konuşmanın ardından, MIB cebinden gri renkte eldivenler çıkarır, onları giyer, elinin tersiyle dudaklarını ikide birde silmektedir. Eldivenleri ve yüzü kırmızıya bulanmıştır yani ruju bulaşmaktadır. Hopkins, o anda adamın dudaklarının da olmadığım fark eder, ağzı bir yarık gibidir, rujla boyanmasının nedeni ağza benzetilmek istenmesi yüzündendir ve ağzında dişleri de yoktur. Göründüğü kadarıyla konuşmadan kendince tatmin olan MIB konuyu değiştirir ve cebinde bulunan iki adet bozuk parayı sorar, gerçekten de Hopkins’in pantolon cebinde iki tane birer Cent bulunmaktadır. Adam, birisini avucuna almasını ve gözlerinin önüne getirerek yakından dikkatle bakmasını söyler. Doktor söyleneni yapar ve birkaç saniye sonra bronz renkli paranın parlak gümüş rengine dönüştüğünü görür, sonra gözleri bulanır ve para soluklaşıp, kaybolmaya baslar.

Köpek bile onlardan kaçıyor.
O anda MIB, paranın bir daha bu planda asla görülmeyeceğini söyler, benzeri bir olayı yaşadığı anlatan ünlü UFO kurbanı Barney Hill’den söz eder. (Barney ve Betty Hill, UFO’lar tarafından kaçırılıp, altı saat süresince belleklerini yitirdiklerini iddia etmişlerdi, yapılan tıbbi araştırmalarda yalan söyledikleri anlaşılamamıştı). Hopkins, bu olayı duyduğunu söyler ve Barney Hill’in kısa bir zaman önce yoğun bir bunalım geçirdikten sonra ölmüş olduğunu anlatır, MIB bunu doğrular ve;

“Barney’in kalbi yoktu, sende uzun süre bu kalan paraya sahip olamayacaksın.” der. Doktor Hopkins, Barney Hill’in bir beyin kanamasından öldüğünü bilmektedir, itiraz eder ama MIB konuşmasının sürdürerek, Stephens olayı ile ilgili tüm bilgiyi yok etmesini önerir. Bu sırada Doktor’un dikkatini çeken şey, MIB’in konuşmasını gittikçe yavaşladığı ve sanki enerjisini yitirdiğidir. Ayakta zorlukla durmaktadır, birden döner, kapıya gider, merdivenleri çok ağır bir yürüyüşle, tek tek adim atıp, duraklayarak güçlükle iner, evin yan tarafıma doğru yürür. Ardından giden Doktor, adamın evin kösesini dönüp yok olduğunu görür ve tam o anda oluşan mavimtırak bir ışık patlamasıyla gözleri kamaşır. Doktor önce orada bir araba olduğunu düşünür ama ışık bir araba farının ışığının çok ötesinde bir güçtedir. Evine dönen Hopkins çok sarsılmış ve şaşkındır. Korkusuz bir Alman kurdu/Collie karışımı olan köpeğini, kuyruğunu bacaklarının arasına tutturmuş bir şekilde dolaba saklanmış olarak bulur, köpeğin MIB’in geldiği andan beri ortada görünmediğini anımsar, hayvan zorlamalarına rağmen dolaptan çıkmak istemez. Mutfağa gidip masaya oturur ve uzun uzun düşünür, sonra kalkıp çalışma odasına geçer, Stephens olayı ile ilgili tüm teyp bantlarım mıknatısa tutarak bozar, sonra oturup binlerce parçaya ayırır ve diğer yazılı dokümanlarla beraber yakar. Ertesi gün gittikleri ziyaretten eve dönen Hopkins ailesi, onu sessiz bir şekilde otururken bulurlar. Olayı hemen ailesine anlatır, bu arada gün doğduktan sonra dışarı çıktığım ama normal bir araba izi göremediğim söyler fakat başka bir şeyin izleri vardır. Ailesine gösterdiği izler caterpillar ya da traktör türü bir aracın çok derin tekerlek izleridir, tekerleğin çapının bir metreden fazla olduğu anlaşılmaktadır, izleri tüm aile yani karisi genç birer kız olan iki çocuğu ve damadı görürler ama daha garip bir şey olacak ve iki saat sonra kumlu zeminde bulunan tekerlek izleri yok olacaktır

MIB’lerin teşekkürü de bir garip oluyor;
Bu olay, tipik bir MIB ziyaretidir, önceden yapılan telefon konuşması çok rastlanan bir örnektir. Bazı olaylarda konuşma yarim kalmış yani kesilmiş, bazılarında ise yanlış bir numara olduğu söylenerek, birkaç kez aranılmıştır. Daha sonra telefon idaresine başvuran Hopkins, telefonun nereden edildiğini bilgisayar kayıtlarından öğrenmek ister ama idare bir şey bulamaz; çünkü kayıtlarda böyle bir telefon konuşması yoktu. Sanki o anda Hopkins’in telefonu hiç çalmamış ve konuşulmamıştır. Iki hafta sonra bu kez Hopkins’in kızı Maureen, çalan telefonu açar; telefondaki ses bir kadın sesidir, kocası John’un arkadaşı olduğunu ve ziyarete gelmek istediğini söyler. Maureen kocasını çağırır, John sesi anımsayamaz, bunun üzerine telefondaki sesin sahibi, hemen yakındaki bir restoranda buluşmalarını ister. John kabul eder ve restorana gider, kendisini garip bakışlı, eski moda giysiler giymiş bir kadın beklemektedir. John, kendisini hiç tanımadığım söyler, kadın sesini çıkarmaz. Ortada bir gariplik vardır, John tedirgin olarak hemen oradan ayrılır ve eve doğru yürümeye baslar, ama kadın da onunla beraber yürümektedir. Yürüyüşü bir tuhaftır, kırıtır gibi yürümekte ama kalçalarını sallamamaktadır. Yol boyunca konuşarak, John’u resmen sakinleştirir ve eve gelme isteğini kabul ettirir. Evde karı koca ile konuşarak (diğer ev halkı dışarıdadırlar), özel sorular sorar, ne okurlar, TV ‘de ne seyrederler, hangi konularda konuşmaktan hoşlanırlar türünden soruları sıralar. John bir ara odadan çıkar, o zaman adam Maureen’e gelip yanma oturmasını söyler, genç kadın reddeder ama kadının bakışlarıyla kendisini çırılçıplak görüyormuşçasına rahatsız ettiğini sonradan söyleyecektir. John odaya döndüğünde kadın ayağa kalkar, ama hareketleri gariptir, sanki ayakta zor durmaktadır, gitme vaktinin geldiğini söyler ama orada öylece bir dakika kadar durur. Sonra kapıya ilerler, üçü birden dışarıya çıktıklarında. Kapının önünde kıpırdamadan duran bir adamla karsılaşırlar. Maureen ve John adama hayretle bakarlar, kadın öylesine bakmaktadır. Dördü öylesine bakışarak dakikalarca kıpırdamadan dururlar sonra kadın adamın yanma gider, çevresinde bir tur atar ve John’a dönerek;”Lütfen onu it, hareket etsin, ben yapamıyorum.” der ama John bir şey yapamadan adam birden hareket eder ve ikisi yan yana sarsak ve tutuk hareketlerle ilerlerken, kadınının sesi duyulur; “Dr. Hopkins’e müteşekkiriz.” ve köseyi dönüp kaybolurlar. Olayın en garip yönü, yine benzer olaylarda olduğu gibi, kari kocanın hipnoza girmişçesine yabancıları kabul etmeleri, evlerine almaları, korkmamaları ve sorulan her şeye cevap vermeleridir. Ancak olaydan çeyrek ya da yarim saat sonra olanları mantıkla anımsayacak ve dehşete düşeceklerdir. Hopkins olayı burada bitmektedir, Stephens olayı da tabii ki. çünkü Doktor Hopkins bir daha onunla beraber olmamıştır. Nasıl olsun ki, uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia eden birisini tedavi eden doktorun bu kez kendisi MIB’ten söz etmektedir.

Ve Philadeiphia 1980
Bu olay MIB fenomeninin doğal yapısını çok iyi anlatan bir olay olarak literatüre geçmiştir. Sadece bir MIB olayı değil, yani sıra da aktif bir UFO olayıdır. Bu seferki kahramanımız da bir bilim insanıdır; Prof. Peter Rojcewicz New York, Julliard School’daki Jung Analitik Psikoloji Vakfı’nda insanlık ve Folklor dersleri vermektedir. 1980 yılının bir gününde. Pennsyivania Üniversitesi kampusunun kitaplığında UFO’larla ilgili bir kitap okumaktadır. Olay, bir folklörist olan Profesör’ü yakından ilgilendirmektedir, UFO’ların yeni bir olay değil, çok eski bir folklorik unsur olduğu sonucunu araştırmaktadır. Kitaptan notlar alırken, yanında birisinin durduğunu hisseder, göz ucuyla baktığında siyah pantolonlu ve ayakkabılı bir bacak görür, Dönüp bakar, karşısında 1.80 boyunda, zayıf simsiyah giysili bir adam durmaktadır. Bakışları için Profesör sonradan; “Beni üç gün uyulacak kadar etkiliydi.” diyecektir. Ama bir fark vardır, bu adamın gömleği bembeyazdır ve yüzü de ayni renktedir. Davet edilmeden yandaki koltuğa oturur ve Rojcevvicz’e ne yaptığım sorar. Rojcevvicz UFO’larla ilgili bir kitabi incelediğini söyler, adam bu kez, hiç UFO görüp görmediğini sorar. Profesör görmemiştir, adam sormaya devam eder; UFO’ların gerçek olduğuna inanmakta mıdır Rojcevvicz, henüz bir fikri olmadığını, bunun için araştırma yaptığım ama konuya yeterince ilgi duymadığım da belirtir. Adam birden ayağa kalkar ve haykırırcasına;

“Uçan daireler çok önemlidir, yüzyılın olayıdır ve sen ilgilenmiyorsun” der. Sonra duraklar, sakinleşir ve kontrolünü yeniden kazanmış olarak yerine oturur ve elini Rojcevvicz’in omzuna koyarak, alçak sesle; “Amacına iyi niyetle git.” der ve sonra inanılmaz bir şey olur; adam orada, o anda Prof. Rojcevvicz’in gözlerinin önünde yok olur. Yok oluştan sonra geçen on dakika süresince Rojcevvicz, korku ve sok içinde hiç kıpırdamadan yerinde oturur. Genelde paranormal olaylara inanmaktadır ve bu inanç onu korkutmaktadır, yerinden kalkar ve kafasını toplamak için dolaşmaya baslar. Birden çevresinde hiç kimsenin bulunmadığını fark eder. Odadan çıkar, yandaki ve alt kattaki salonları dolaşır, binada tek bir kişi bile yoktur. Oysa, kitabi okumaya oturduğunda çevresinde yüzden fazla insanın bulunduğunu iyi bilmektedir, içinden gelen sezgiye uyarak yine yerine döner ve kıpırdamadan bir saat öylesine oturur. Sonra sesler duymaya baslar, odaya birileri girerler, tekrar odanın dışına çıkıp baktığında demin göremediği insanların bu kez yerlerinde olduklarını görür. Her şey normale dönmüştür. Bu olay olana kadar Prof. Rojcevvicz MIB’leri hiç duymamıştı, simdi ise konunun en önde gelen otoritelerinden birisidir.

ABD Hükümeti ve MIB’ler
MIB’lerle ilgili en ilginç yön, adlarının genelde ABD Hükümeti ile karıştırılmasıdır. 1 Mart 1967’de, Hava Kuvvetleri’nden Komutan yardımcısı General Hewitt T. Wheless, tüm alt birimlerine ve özellikle de Stratejik Hava Savunma Komutanlığı’na bir genelge yolladı. Genelgede, tüm personelin UFO gördüğünü iddia eden herkesle ilişki kurması ve olanları öğrenip bildirmeleri emrediliyordu. Özellikle de, sivil elbiseler giyen ve kendilerini Hava Kuvvetleri mensubu olarak tanıtan ve halkın elindeki fotoğrafları alan kişiler hakkında bilgi edinilecekti. Olaylar, özgürlük haklarına ve özel eşyaya tecavüz olarak değerlendiriliyordu. Bütün askeri ve bağlı sivil personel bu emre uyarak, soruşturmalarda bulundular ve raporlarını yolladılar. Bu olay hala sürüyor ve 1967’den beri Hava Kuvvetleri bilgi toplamaya devam ediyor. Sonuç ne mi? Bu hiç açıklanmadı, sadece bilgi toplanıyor ve hiç kimse bir MIB tutuklamasını ve de sanığını henüz görmedi. Kim kiminle oyun oynuyor. Kim bu MIB’leri Yukardaki örneklerde olduğu gibi, saygın, ciddi ve akli başında bilim insanlarının başına gelen olayların ardında yatan sır nedir Neden MIB’ler bazen UFO tanıklarını tehdit edip susturuyorlar ve neden bilim insanlarını ilgilenmeleri için teşvik ediyorlar Acaba, sadece belirli bir bilimsel çevrenin mi, UFO’larla ilgilenmesini istiyorlar MIB’ler nedir insan mi, robot mu yoksa dünya dışı canlıların ta kendileri mi? Tüm bu sorular halen cevapsız ama MIB’ler gerçekten varlar. Size de gelirler mi? Bunu da cevaplayamayız çünkü MIB’lerin ziyaret nedeni de kendilerine özgü. Şimdilik en iyisi, galiba isi sakaya vurup, MIB filmini seyretmek ve bol bol eğlenmek. Ama unutmayın; MIB’ler, hiç de filmdeki gibi değiller.

Kaynak: Gizliilimler

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search