KUANTUM FİZİĞİ HAYATIN ÖLÜMDEN SONRA DA DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTERİYOR

Bilim ve materyalizmle iç içe geçmiş günümüz dünyasında, çoğu bilim insanı, “öbür dünya” kavramının saçmalık olduğunu veya gerçekten varsa, tamamen kanıtlanamayacağına inanmaktadır. Buna rağmen bir araştırmacı, kuantum fiziğinin, “öbür dünya” varlığının kesin kanıtını sağlayabildiğini belirtmektedir.

Ölüm neden bu kadar korkutucu?

İnsan yaşamak istiyor, kendisinin yaşam için yaratıldığını hissediyor ve kalıcı olmama riski, derin bir varoluşsal kaygının kaynağı oluyor.

Din sistemleri, “öbür dünya” kavramını, yeni bir yaşam düzeni anlamını barındırarak açıkladığında, inananın yaşamına önemli bir anlam verilmesini sağlayarak ölüm korkusundan kurtulma ve o korkuyu tümden yok etmeyi sağlamaktadır.

Bununla birlikte, bir süredir bilim, ölüm olgusuyla ve özellikle yeni bir yaşam durumuna, özellikle de kuantum fiziği olarak tanımlanan bilim dalında, bu konuyu, atomik ve atom altı seviyede parçacık davranışı inceleyen bir fizik dalı olarak tanımlanmasına neden olan işleviyle ilgilenmiştir.

Konuyla ilgili en tutkulu araştırmacılar arasında  Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı profesör ve Advanced Cell Technology bilim direktörü olan Profesör Robert Lanza bulunmaktadır.

Bir araştırmacı olarak, yüzlerce bilimsel makale ve sayısız icat yayınladı ve bugüne dek, “Doku Mühendisliği Prensipleri” ve “Kök Hücre Biyolojisinin Temelleri” dahil olmak üzere 30’dan fazla kitap yazdı.

Lanza, bildiğimiz ölümün vicdanımızın yarattığı bir yanılsamadan başka bir şey olmadığını, yani “Biocentrism” teorisini destekliyor. Lanza, “Yaşamın, yalnızca bir süre yaşayacağımız ve daha sonra yeraltında çürümeye maruz kalan karbon karışımı ve moleküllerin bir karışımı tarafından yaratılan faaliyet olduğunu düşünmemiz öğretildi” diyor. “Aslında, ölüme inanıyoruz çünkü öleceğimize, ya da daha özel olarak bize bilincimizin bedenimizle ilişkili bir fenomen olduğunu ve bununla birlikte öleceğini bize öğrettildi.” diyor.

Bununla birlikte, “Biyo-merkezcilik” Teorisi, ölümün, düşündüğümüz olay olamayacağına işaret ediyor. Biyo-merkezcilik her şeyin teorisi olarak durur ve yaşamı merkeze koyar ve evrenin faaliyetinin özünü oluşturur. Lanza, yaşamın ve biyolojinin varoluş merkezi olduğunu açıklar. Gerçekten de, evreni yaratan hayatın kendisidir, tam tersi olmaz.

Bu, evrendeki nesnelerin şeklini ve boyutunu belirleyen kişinin bilinci olduğu anlamına gelir. Yunan kökenli gerçekçi felsefe, gözlemcinin varlığına bakmaksızın gerçekliğin kendi başına var olduğunu her zaman ifade etmiştir.

Öte yandan, Kuantum fiziği, gözlemcinin gerçekliğin oluşumunda belirleyici olduğunu keşfetmiştir. Aslında, duyularımızla algıladığımız gerçeklik, potansiyel olarak sonsuz formlar alabilen “Evrenin temel işleyişi” ile bilincini belirleyen “gözlemcinin varlığı” arasındaki karşılaşmadır.

Pratik olarak, gerçeklik bizim düşüncemizdir! Lanza, etrafımızdaki gerçekliği nasıl algıladığımıza bir örnek verir: bir insan gökyüzünü belli bir renk olarak algılar ve rengin ‘mavi’ olarak adlandırıldığı öğretilir. Fakat başka bir kişinin beyninin hücreleri, her zaman mavi olarak adlandırdığı ancak benim ‘yeşil’ime karşılık gelebilecek farklı bir rengi algılayabilirdi.

Lanza, bu önermeyi teorisinin temeline koyuyor: dünyayı algıladığınız her şey sizin bilinciniz olmadan var olamaz: bilincimiz gerçeğin temelidir. Bu önermeyi evrenin en genel gözlemine yerleştirmek, uzay ve zamanın algıladığımız gibi ‘sert’ ve ‘hızlı’ bir şekilde davranmaması anlamına gelir. Özetle, onlar kendi dışımızda değiller, vicdanımızın bir ürünüdürler!

Çift yarık deneyi
Biyo-merkezci teorisinin sunumunda Lanza, ünlü “çift yarık” deneyini iddialarının temeli olarak gösterdi. Deneyde, bir gözlemci, bir bariyerin içine yerleştirilmiş iki yarıktan geçen bir partikül geçişini izlediğinde, partikül, iki yarıktan birinden geçen bir mermi gibi davrandığını gösterdi. Ancak, gözlemci partiküle bakmayı bırakırsa, aynı anda her iki yarıktan geçmeyi başaran bir dalga gibi davranmaya başlar.

Bu, madde ve enerjinin hem dalgaların hem de parçacıkların özelliklerini sunabileceği ve davranışlarının bir gözlemcinin algısına ve bilincine bağlı olduğu anlamına gelir.

Kuantum fiziği, her zaman gerçekliğin insan aklının bir ürünü olduğunu düşünen idealist filozofların teorilerini doğrular gibi görünmektedir. Uzay ve zaman zihnimizin yapıları olarak kabul edildiğinde, ölüm ve ölüm fikrinin aynı zamanda bilincimizin duyusal deneyimiyle bağlantılı bir fenomen olduğu anlamına gelir. Organizmamızın ölümü ile bilincimiz, uzamsal ve zamansal sınırların artık varolmadığı bir duruma girer: sonsuzluk!

Lanza’ya göre, hayat bizim sıradan düşünme biçimimizi aşan bir maceradır. Öldüğümüzde, var olmanın kaotik dünyasına girmeyiz, ancak evrenin temel matrisine geri döneriz: “ölümle, yaşamımız çoklukta yaşamaya başlayan çok yıllık bir çiçeğe dönüşür”. Onun bir bilim adamı olduğunu bilmesek, dindar bir adamı dinlediğimizi düşünürüz.

Evrenin Temel Yapısı Olarak Ruh
Ancak Robert Lanza, kuantum fiziğinin sonsuz yaşamın varlığını haklı çıkardığına inanan tek bilim adamı değildir. Amerikalı bir doktor olan Dr. Stuart Hameroff ve dünyaca ünlü bir İngiliz kuantum fizikçisi Sir Roger Penrose, ruhun varlığını kesin olarak ispatlayabilecek bir teori geliştirdi.

İki bilim insanı tarafından detaylandırılan Kuantum Bilinç Teorisi’ne göre , ruhlarımız beyin hücrelerinde bulunan “mikrotüpler” adı verilen mikro yapılara yerleştirilecektir.

Düşünceleri, beynimizi, 100 milyardan fazla nörondan oluşan bir sinaptik bilgi ağı ile donatılmış bir tür “biyolojik bilgisayar” olarak görmekten geliyor. Bilinç tecrübemizin, ikisinin “Orch-OR” (Orkestrasyonlu Amaçların Azaltılması) olarak adlandırdığı bir işlem olan kuantum bilgisi ve mikrotüpler arasındaki etkileşimin sonucu olduğunu iddia ediyorlar . Bedensel ölümle birlikte, mikrotüpler kuantum hallerini kaybederler, ancak içerdiği bilgiler imha edilmez.

Basitçe söylemek gerekirse, bilinç ölmez, ancak kaynağına döner. Dr. Stuart Hameroff ; “Kalp atışları durduğunda ve kan artık akmadığında, mikro tüpler çalışmayı bırakıp kuantum hallerini kaybeder,” diye açıklıyor.

“Mikrotüplerde bulunan kuantum bilgileri imha edilmez, edilemez, ancak kozmosa iade edilir. Bir hasta kısa bir ölüm deneyiminden sonra yaşamaya başladığında, kuantum bilgisi mikrotüplere bağlanarak kişinin ölümle ilgili ünlü vakalarını deneyimlemesine neden olur. ”

Bu teorinin büyük bir alanı açıktır: bu şekilde anlaşılan insan vicdanı biyolojik bir süreçten çıkan basit bir ürün değildir, beynimizin nöronları arasındaki etkileşimde kendisini tüketmez, fakat var olan bir kuantum bilgisidir.

Elbette beklenti, bu teorilerin ölüm anlamında olabildiğince, heyecan verici olması. Fakat sonuçta ortaya çıkan soru şudur: Dünyada, uzayda ve zamanda sahip olduğumuz deneyimin asıl amacı nedir? ( Kaynak )

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search