Kundalini: İnsan Uyanışının Belirtileri ve Evrenle Mistik Bağlantı

Bazen Dharma kavramında “sarılı olan” olarak tercüme edilen Kundalini, omurganın tabanında yer aldığı söylenen bir primal enerji (veya shakti) biçimini ifade eder.
Kundalini, omurganın tabanında insan vücudunda saklı olan bir enerjidir. Bu kuvvet “uyandırıldığında”, vücudun (omurga) merkez aksı ile birlikte (SAHASRARA) taç veya nilüse kadar, aşağı veya yukarı doğru aktarılabilir.
Tantrik gelenek, yedi enerji merkezinin varlığını, yaratım sürecinin tüm aşamalarını belirtir. Sanskrit’te, kundalin sıfatı “dairesel” anlamına gelir, Tantrasadbhava Tantra’da ise terim ‘ring, bilezik ya da bobin anlamına gelir.’ Yoga Upanishads, Kundalini’yi omurganın tabanında “sarılı” olarak tanımlar ve bir yılan tarafından temsil edilir.
Yaratılan herhangi bir enerji (prana, elektrik, atom) gibi bu enerji de, ruhsal olarak motive olmayan veya bu süreci tamamlamayan ve bu nedenle kişisel kalıplardan arınmış olmayanlar tarafından aktive edilebilir ve hatta kötüye kullanılabilir.
Çok sayıda kişi Kundalini uyanışının deneyimini anlatır.
Uyandığında, Kundalini’nin Muladhara çakrasından merkez Nadi’ye (Sushumna denir) içinden ya da omurganın yanından başlayıp başın tepesine ulaştığı söylenir.
Kundalini’nin farklı çakralar boyunca ilerlemesi, Kundalini’nin nihayet kafanın, Sahasrara’nın ya da taç çakranın tepesine ulaşana kadar farklı seviyelerde uyanış ve mistik tecrübeye yol açarak, bilinçliliğin son derece derin bir dönüşümüne yol açıyor .

Bazen Kundalini yükselir, böylece başın üst kısmının ötesine geçer. Burada bir kez, ikiliğin sona erdiği mistik bir bilincin, tarif edilemez uyuşmanın ortaya çıkışını kışkırtır.
Kundalini, her bir insanın vücudunda, bütün Makrokozm’dan önce gelen ve erişen –özellikle de dünya ya da evrenin, küçük ya da sembolik bir parçasıyla zıtlaşan karmaşık bir yapının tümüne erişen ve ona erişen Transandantal Gücün görünüşünde bulunur.

Bu güç Evren’in her yerinde var. Kundalini uyanışının derin meditasyondan ve dolayısıyla aydınlanma ve mutluluktan ortaya çıktığı söylenir.
Madde, yaşam ve bilinç, uyku gücünün açığa çıkarılması için sadece farklı derecelerde (ve farklı titreşim frekanslarında) Kundalini’dir.
Bir atomda bile, çekirdekte Kundalini’nin “tomurcuklanmasının” kanıtlarını bulabiliriz.
Dahası, ilahi güç (MAHA VIDYA) zaman ve mekânda sınırlı olan bireysel ruhların biçimini, aynı zamanda maddenin kendisini kaplayan ya da başka bir deyişle uyuşma şeklini de kapsar.
Aşkınlık, ancak Kundalini , baş ve ötesindeki ideal yerine yükseldiğinde gerçekleşir.
Dünyadaki diğer birçok eski manevi öğretiler gibi TANTRA YOGA da insanoğlunun makrokozmosun gerçek bir yansıması olduğunu düşünüyor.
İnsanda evrensel, sınırsız ve sınıflandırılmamış güç mevcuttur.

Kundalini başa yükseldiğinde, hararet yaşanır ve çok yoğun bir ışık algılanır. Kundalini’nin uyanışına eşlik eden ışık, tüm dini geleneklerin gizemleri tarafından ortaya atılan ruhani deneyimin sabitlerinden biridir.
1971’de, Gopi Krishna şunları söyledi: “Ne zaman zihinsel bilgeliğimi içsel varlığımla yönlendirirsem, aklımason derece süptil gibi sürekli bir titreşimle kafamın içindeki ve dışındaki parlak bir ışığı her zaman fark ederdim. Madde omurgaya tırmanır ve kafatasının içine ve dışına doğru uzanır, onu doldurur ve çevreyi radyasyonla çevreler. ”
Yogi geleneği kısmi uyanış ile Kundalini enerjisinin toplam uyanışı arasında bir ayrım yapar.
Kısmi uyanış, hem fiziksel hem de zihinsel olarak çoklu tezahürlere yol açarken, Kundalini’nin Sahasrara merkezine olan tam yükselişi, ruhsal kurtuluşun gerçekleşmesi için gerçek ivme uyandıracak ve bilince çok arzu edilen bir devrim getirecektir.

Ancak o zaman, beden aydınlanmanın saf ve mükemmel coşkusuna geçer.
Kundalini’nin gücünün uyanışına, farklı duyumlar ve deneyimler eşlik ediyor.
Kundalini’nin Sushumna olarak adlandırılan merkezi spinal kanal içine girişi, tüm varlığın seviyesinde hissedilen ve kısa bir süre boyunca nefes darlığına neden olabilecek belirli bir birleşme hissi ile birlikte görülür.
Kundalini Anahata Çakrasına ulaştığında, kalp çarpıntısı kaydedilebilir.
Parmaklarda bir karıncalanma hissi olabilir ve bazen tüm vücut titremeye başlar.
Geleneksel olarak söylendiği gibi, bu, başın arkasındaki bir yılanın serpantin hareketi gibi bazen bir karıncaya benzer bir yürüyüş olarak algılanabilir.
Tüm bu işaretler, Hinduizm’in geleneksel senaryolarında, özellikle de Yoga ve Tantrizmin sözlerinde belirtilmiştir. Modern Hindistan’daki en büyük mistisizm ustalarından biri olan büyük yogi Ramakrishna, Kundalini’yle yaşadığı deneyimleri neredeyse benzer şekilde anlattı.
Ruhani öğretmen Meher Baba, aktif olarak Kundalini’yi uyandırmaya çalışırken bir usta ihtiyacını vurguladı:
“Kundalini, yüksek bedende gizli bir güçtür. Uyandığında altı çakra veya fonksiyonel merkezden geçer ve onları harekete geçirir. Bir usta olmadan, Kundalini’nin uyanışı, yolda çok uzak olanı alamaz; ve bu tür ayrımcılık ya da erken uyanış, kendi kendini aldatmanın yanı sıra güçlerin kötüye kullanılması tehlikeleriyle doludur.”
“Kundalini, insanın bilinçli olarak alt düzlemleri geçmesini sağlar ve nihayetinde bir parçası olduğu evrensel kâinatsal güce kavuşur ve zaman zaman Kundalini olarak tarif edilir.
Önemli olan, uyanmış olan Kundalini’nin sadece belirli bir dereceye kadar faydalı olması ve daha fazla ilerlemeyi sağlayamamasıdır. Mükemmel bir Üstatın lütfuna duyulan ihtiyaçtan vazgeçemez. ”

Kundalini bir kez uyandığında tekrar uyumayacağı söylenir. İlk patladığında olduğu kadar güçlü olmayabilir, ama zaman içinde deneyime sahip belirli bir akış olduğunu gören bazıları vardır.
Uzun vadede, Kundalini’nin sübtil bedende ilerlemesi ve kişinin dikkat etmesi gereken birkaç fiziksel / duygusal / manevi konuya dikkat çekmesiyle, çoğu insan genel yaşam deneyimlerinde büyük değişikliklere dikkat çeker.
Bu değişimler asla olumsuz değildir ve her zaman etkilenen kişinin çıkarlarının en iyileridir, fakat bazıları için, özellikle Kundalini hakkında önceden bilgi sahibi olmadan kendiliğinden uyananlar, uzun vadeli süreçte korkutucu olabilir.

Yazar Hakkında |

Start typing and press Enter to search