METAPSİŞİK

Metapsişik nedir?

Metafizik terimiyle karıştırılmaması gereken “metapsişik” terimi, “insanın olağan ruhsal fenomenlerini aşan, klasik bilimsel yöntemlerle açıklanamayan, kaynağı bedensiz veya bedenli ruhlar olan, insanın birtakım bilinmeyen yetenekleriyle oluşturduğu tüm paranormal olayları konu alan bilimsel araştırma alanı” olarak tanımlanır. “`Bedene bağlı ruh`a ait” anlamındaki “psişik” sözcüğü ile “ötesinde” anlamındaki “meta” sözcüklerinden türetilen metapsişik terimi ilk kez 1905’te Paris Tıp Fakültesi fiz…

Metapsişik hakkında bilgiler

Metafizik terimiyle karıştırılmaması gereken “metapsişik” terimi, “insanın olağan ruhsal fenomenlerini aşan, klasik bilimsel yöntemlerle açıklanamayan, kaynağı bedensiz veya bedenli ruhlar olan, insanın birtakım bilinmeyen yetenekleriyle oluşturduğu tüm paranormal olayları konu alan bilimsel araştırma alanı” olarak tanımlanır. “`Bedene bağlı ruh`a ait” anlamındaki “psişik” sözcüğü ile “ötesinde” anlamındaki “meta” sözcüklerinden türetilen metapsişik terimi ilk kez 1905’te Paris Tıp Fakültesi fizyoloji profesörü Charles Richet tarafından kullanılmıştır. Terim hem isim hem sıfat olarak kullanılmaktadır. Metapsişik, günümüzde parapsikolojinin kapsamı alanına giren konuları parapsikoloji terimi ortaya atılmadan önce ele almış olduğundan, parapsikolojinin öncüsü olarak da kabul edilir. Fakat parapsikologların çoğunun paranormal fenomenlerde ruhun varlığının sözkonusu olmadığını ileri sürmelerine karşın, metapsişikçilerin hepsi de bu fenomenlerde kaynağın bedenli veya bedensiz bir ruh olduğunu kabul etmişlerdir. Bu yüzden kimileri parapsikoloji terimi yerine parapsişik ya da metapsişik terimini kullanmayı tercih ederler.

Metapsişik alanında kullanılan belli başlı terimler

*Aparisyon
Apor
Aspor
Şuur projeksiyonu
Bilokasyon
Biyoaktinik
Darbeler
Dedublüman
Demateryalizasyon
Dermo-optik
Durugörü
Duruişiti
Duyarlığın dışarılaşması
Düşünce aktarımı
Düşünce okuma
Eflüv
Eflüvyoğrafi
Ektoplazma
Ekminezi
Elongasyon
Etken
Fakülte (psişik yetenek)
Fantom
Glosolali
İdeoplasti
Kriptoskopi
Ksenoglosi
Levitasyon
Medyumluk
Mumyalama (manyetik dondurulma)
Postkognisyon
Prekognisyon
Psikometri
Psişik cerrahlık
Radyestezi
Renkli cam etkisi
Telekinezi
Telepati
Trans
Transfigürasyon
Uzaktan hipnotizma

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search