NANNA-SİN-ALLAH

Din kitaplarında Allah olarak bildiğimiz varlık; Milyonlarca yıldan beri dünyayı ziyaret edip, burayı uzaydaki barınma noktalarından biri haline getiren uzaylı varlıklardan birisi ve en ünlü uzaylı varlık/tanrı’ lardan biri olan Enlil’in oğlu NANNA’dır. Değişik kültürlerde değişik isimlerle tanınabilir. Sin (Nanna): Sümer mitolojisindeki (M.Ö. 3500) ay-tanrısıdır. Kaderin tanrısı olarak da anılan Nanna; Enlil ve Ninlil’in oğludur. Nanna Sümerce “aydınlatıcı” mânâsına gelir. Takvimin ve bereketin de tanrısı olan Sin’in sembolleri ayı sembolize eden hilal, boğa ve üç ayaklı bir iskemledir.
Sadece kutsal sayılan ay kökenli takvim anlayışı değil, Sümerlerden sonra yaşayan medeniyetlerce de ay tanrısına tapılmaya devam edilmiş, ay tanrısı Sin, “Al-ilah, El-ilah, Hubal” (en güçlü ilah) olarak da adlandırılmıştır. Araplar İslamiyet öncesi dönemde Kabe deki 360 tane put arasından en yükseği, en güçlüsü olarak ay tanrısını görüyor ve buna Al-ilah (En güçlü ilah) şeklinde ellerini iki yana açarak dua ediyorlardı yani Arapça da “İlah” olan Tanrı kelimesi İslamiyet’le beraber “Allah” a dönüştürüldü.
Ay Tanrısı’nın 3 kızı vardır: Lat, Uzza, Menat… Kabe’de heykelleri de vardı. Şeytan Ayetleri olarak bilinen ayetlerden biri bu 3 tanrıça ile ilgilidir. Hz. Muhammed Mekke’de Necm suresini okurken, “Lat’ı, Uzza’yı ve bir öteki, üçüncü putu Menat’ı gördünüz mü?” derken, birden “işte bunlar, yüce turnalardır, şefaatleri de şüphesiz ki umulur.” der. Daha sonra bu ayet için Hacc suresi 52. ayette tekzip gelecektir.Eski Ortadoğu’da Kabe Ay Tanrısı Sin’in evi olarak bilinirdi. Simgesi Hilal’di. İslam’daki hilal simgesi, Ay takvimi ve namaz Sin ile bağlantılıdır.
Özetlemek gerekirse: Arapça “Allah”, İbranice “Eloh”; Kenan dilinde “İlah” aynı şeyden bahseder: “El, il” tanrı demektir. Meleklerin isimlerindeki “el, “il” eki bu yüzdendir. El Ah, İl Ah, Al’ah… Tanrı Aah’dan bahseder. Mısır’da Ay tanrısı’dır bu. Kabe’de İslam öncesi Allah ismi verilen Ay Tanrısı da budur. Sin’in simgesi Hilal’dir. Ayrıca Kuran’ın kalbi olarak bilinen fakat ne anlama geldiği bilinemeyen surenin adı olan “Ya-SİN” muhtemeldir ki tanrı Sin’den gelir.

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search