ORBLARI NASIL GÖRÜNTÜLERİZ

İnsanlar sadece belli bir frekans aralığında duyabilmekte ve görebilmektedirler. Melek ve diğer ışık varlıklar ise farklı bir frekansta titreşirler. Çok sayıda insan, sadece somut olana inandığından, ruhsal varlıkların olmadığını düşünüp, yoksayarlar. Bunun sonucunda bu varlıkların sundukları yardım elinin farkına varmadan, umutsuz bir yaşam sürerler. İnsanlar ruhani dünyanın varlığı için kanıt aramaktadır. Spiritüel hiyerarşi, yüzyıllardır insanların görme ve duyma duyularının ötesinde farklı boyutlar olduğu konusuna dikkatleri çekebilmek için çalışmalar yapmaktadır. Melekler ve Yükselmiş Üstatlar insanların fotograflarında görünüp dikkatlerini çekebilmek için, Orb olarak görünme projesini başlatmışlardır. Böylece hem insanlara bir kanıt sunulacak, hem de Orb gören kişi ile temas kurulabilecektir.

Orbların daire şeklinde olmasının sebebi nedir ?
Bir Orb görüntüsü yakaladığınızda, siz ışık varlığın enerji alanını görmektesiniz. Işık beden veya merkabah normalde 6 köşeli yıldız şeklindedir. Varlık geliştikçe daire şeklini almaya başlar. Bu ise tamlığı ve bütünlüğü simgeler. Ayrıca küre diğer şekillerden daha yüksek bir enerjiye sahiptir ve enerji akışını kısıtlayacak köşeleri yoktur. İçindeki varlığı korur ve seyahati sırasında zarar görmesini engeller.

Neden her fotoğrafta orblar görünmez ?
Orblar sadece belli bilinç seviyesindeki fotoğrafçıların çektiklerinde belirirler. Sevgi işin anahtarıdır. Orblar auraları genişlemiş beşinci boyut varlıklarıdır. Orbları görüntüleyebilmek için sevgi bilincine ulaşmalısınız.

Resimlerde Orblar yoksa o bölgede ruhani varlıklar yok mu ?
Hayır. Ruhani varlıklar her yerdedir. Bu fotografçının yanlış açıda olduğunu veya doğru bilinç seviyesinde olmadığını gösterir.

Orbları nasıl görüntüleyebiliriz ?
Sadece kalbinizi açın, melekleri ve varlıkları düşünün fotografınıza davet edin. Sonuca şaşırabilirsiniz. Birçok boyut bulunduğu ve hepsi farklı frekansta titreştiğinden bir çok değişik renk ve şekilde orblar görülebilir. Her melek, başmelek, ruh kendine özel bir şekle ve renge sahiptir. Her Orb merkez bölgesinden ilahi enerjiye bağlıdır ve en saf ilahi ışığı yansıtır. Dış hat korunma hattıdır. Korunma halkasının dışında aura bulunur ve bu bölge sizin auranızla temas eder. Böylece aranızda bilgi alışverişi sağlanır.

Evet. Şimdi evinizdeki fotograflarınızı bu gözle izleyin. Hangi güzel anlarınızda ilahi varlıklar sizlere eşlik etmiş bir bakın. Benimle Orb fotograflarınızı paylaşırsanız beraber bir Orb koleksiyonu oluştururuz.

NASA’da görevli bilim adamlarından Prof. Klaus HEINEMANN fotoğraflardaki paranormal orblar gerçeğini desteklediğini açıklamıştır.

Prof. HEINEMANN, kendisiyle konuşan bir gazeteciye, ruhsal şifacıların bir toplantısında, karısının çektiği fotoğraflarda minyatür aya benzer ışık dairelerinin bulunduğunu gördüğü zaman çok şaşırdığını söylemiştir.

‘Orblar sadece, kendilerinden kameraya görünmeleri rica edildiği zaman ortaya çıkıyorlardı! Ayrıca, spritüel nitelikli toplantılarda onları çekme şansına daha çok sahip oluyorlardı.

Ve ünlü medyum Keith WATSON’un da çalışmadayken birçok fotoğrafını çekmiş olduğunu dünyaya açıkladı ve NASA bu fotoğrafların doğruluğunu onaylamış.

Onlara İngilizce’de ‘ORB’ denilmesinin sebebi küreye benzeyen şekillerinden ileri gelmektedir. ‘Orb’ anlam olarak ‘küre, daire, gökcismi’ demektir.

Ne olduklarina dair birden fazla sav var;
-Ölen kişilerin ruhlari/hayaletler
-Doğa enerjileri
-Çok boyutlu ışık varlıkları
-Elektromanyetik ışımalar
-Bir takım belirlenemeyen bilincli varlıklar
-Fotoğraf anomalisi
-Havadaki toz zerreciklerinden yansıyan flaş ışığı

Şekillerine göre üç gruba ayrılıyorlar.
1. Orblar
2. Huniler (funnels)
3. Plasmalar

Genel özellikleri:
-Sürü halindeler ve organikler/canlılar.
-Soğana benzer cok katlı derinlikleri var.
-Hem fiziksel hem de eterik bedenleri var.
-Zeka ve bilince sahipler. Bazı medyumlar onlarla konuşabiliyor.
-Hızlılar… Çok çok hızlılar.

Başka bir boyuttan geldikleri düşünülüyor, bazı bilim adamları bizim boyutumuzda görünür olabilmek için bu tür ruhların titreşimlerini özellikle düşürdüklerini ileri sürüyorlar. 2007’nin başlarında “orblar” üzerine ilk uluslar arası konferans Arizona’da yapılmıştır. Dünyanın birçok üniversitesinden konuyla ilgili profesörlerin katıldığı bu konferansta ağırlıklı görüş “orblar”ın paranormal kökenli olmalarıyla ilgiliydi. Konferansın sonunda tekrar söz alan Prof. HEINEMANN, orblar konusundaki araştırmaların henüz emekleme aşamasında olduğunu ama eldeki fotoğrafların daha şimdiden spritüel gerçekliğin bilimsel kanıtlarını oluşturduğunu söylemiştir.

Orblar Dünya boyutları için yeni değildir, ancak dualitede hissedilir olmaları için kristalden indiler (güçleri azaldı). Bunlar 144 Kristal Izgaranın oluşturulmasından önce, çoğunlukla mavi veya altın küreler şeklinde gerçekleşti. Kristal Orblar yüksek boyuttan ışık enerjileridir ve kristalin fonksiyonda işlerler. Onlar kodlanmış Akaşanın prizleri (muhafazaları) ve aletleridir ve Kuantum Kristalin Alanın artan varlığının kanıtıdır. Amaçlı niyet veya mavi kopya ile doldurulmuş madde/antimaddenin gerekli parçacıklarını içerirler.

Bunlar yerkürenin ve insanlığın yeniden oluşumunun anahtarlarını taşıyan İlahi Bilinçli Zekalardır. Daha kesin olmak için, bunlar süreci tamamlayan ve dönüşümsel işleyişin zincirlerini birleştiren yüksek enerjileri çağıran ve çeken manyetik mavi kopyalardır. Bunlar Yükselişin katalizör mekanizmalarıdır ve sayısız geometrik matrikslerde gerçekleşirler.

Orbların bazıları insanların MerKiVic dönüşümü içindir ve diğerleri gezegenin makro dönüştürülmesi içindir.

Orblar kristalin genişleme yükleridir. Şu anda çoğu insan bu ‘orbları’ sadece dijital teknoloji fotoğraf imgeleri ve sezgisel ‘üçüncü göz’ algısı ile görebiliyor. Kozmik Tetikleyicinin Kristalin aşaması ışık içeriğiniz ve MerKiVic ilerlemeniz vasıtasıyla onlara çekilenleriniz tarafından onların çıplak gözle görülmesini sağlayacak.

Kaynak:
spiritueller

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search