Oxford Üniversitesi Uzaylıların Neye Benzediğini Araştırıyor

Hollywood’un ve bilim kurgu edebiyatının eserleri, uzaylıların muhtemelen canavarca varlıklar olduğuna ve insanlardan çok farklı olduğuna inanmamıza neden oldu.
Ancak, yeni araştırmalar, dünya dışı varlıklarla ortak düşüncelerden daha fazla ortak noktalarımız olabileceğini gösteriyor.
Uluslararası Astrobiyoloji Dergisi’nde yayınlanan bir çalışmada, Oxford Üniversitesi’nden (İngiltere) bir grup araştırmacı, evrim teorisinin uzaylıların görünüşü ve davranışları hakkındaki tahminler için nasıl bir temel oluşturabileceğini göstermektedir.

Bilim insanları, dünya dışı varlıkların, doğal seçilim gibi insanları şekillendiren aynı süreçler ve mekanizmalar yoluyla potansiyel olarak oluştuğunu iddia ederler.
Bu çalışma için alınan yaklaşım, yaşamın nasıl evrimleşebileceğine değil, yaşam ortamlarını analiz etmeye odaklanan konuyla ilgili önceki araştırmaya bir alternatiftir.
Oxford Üniversitesi Zooloji Bölümü’nden bir araştırmacı olan Sam Levin, yeni kuramsal tahminlerin “DNA’ya sahip olmayan veya nitrojeni soluyan silikon bazlı uzaylılara [birincil moleküler içeriklerle] uygulanabileceğini” açıklıyor.
Dünya üzerindeki türlerin karmaşıklığı, büyük geçişler olarak bilinen bir dizi olayın sonucudur.
Bunlar, bir grup ayrı organizma, örneğin hücreler çok hücreli organizmalar haline geldiğinde, daha yüksek seviyeli organizmalara dönüştüğünde ortaya çıkar.
Bu büyük geçişlerin gerçekleşmesi için, hem teorik hem de ampirik veriler öne sürüldüğü için aşırı koşullara ihtiyaç vardır.
Çalışma aynı zamanda en karmaşık yabancıların biyolojik yapısı hakkında özel tahminler yapmakta ve nasıl görüneceğine dair ilginç bir bakış açısı sunmaktadır.
İnsanlar gibi, bu varlıkların, “bir uzaylıyı üretmek için işbirliği yapan bir varlık hiyerarşisi” tarafından oluşturulacağını savunuyor.
Levin’e göre, bir uzaylı bedeninin her bir seviyesi “çatışmaları ortadan kaldıracak, işbirliğini koruyacak ve bedenin işleyişini koruyacak mekanizmalara sahip olacaktır”.

Levin ; “Uzaylıların iki ayak üzerinde yürüyüp yürümeyeceğini ya da gözlerinin büyük olduğunu söyleyemeyiz. Ancak, evrim teorisinin uzaylıların neye benzeyeceğini anlamaya çalışmak için eşsiz bir ek araç sunduğuna inanıyoruz ve bununla yapabileceğimiz güçlü tahminlerin bazı örneklerini gösterdik.
Uzaylıların büyük geçişlere maruz kaldıklarını tahmin ederek – yeryüzündeki türlerin ne kadar karmaşıklaştığını, evrimin bizim gibi görünmesine neden olacak bir tahmin edilebilirlik düzeyi olduğunu söyleyebiliriz.
İnsanlar gibi, hepsinin bir uzaylıyı üretmek için işbirliği yapan bir varlık hiyerarşisinden oluştuğunu tahmin ediyoruz. Organizmanın her seviyesinde, çatışmayı ortadan kaldırmak, işbirliğini devam ettirmek ve organizmayı çalışır durumda tutmak için mekanizmalar olacaktır. Bu mekanizmaların neler olabileceğine dair bazı örnekler de sunabiliriz.
Sadece galaksimizde yüz binlerce yaşanabilir gezegen var. Yeryüzünde yalnız olup olmadığımızı söyleyemeyiz, ama komşularımızın neye benzediğini sormak için küçük bir adım attık,”
diye belirtti.

Yazar Hakkında |

Start typing and press Enter to search