Home Dünya Dışı Temaslar Bilim Adamları DNA Üzerine Çalışırken, Antik Bilgilerden Mi Faydalanıyorlar?

Bilim Adamları DNA Üzerine Çalışırken, Antik Bilgilerden Mi Faydalanıyorlar?

by Büşra Usta
0 comment 742 views

Antik astronot teorisinin ana ilkelerinden biri, antik varlıkların, insanların DNA’sını ve diğer yaşam formlarını manipüle etmiş olma ihtimali üzerinedir. Çok sayıda eski tabletler ve oymalar, DNA’nın çift sarmal motifini gösteriyor ve teorisyenleri spekülasyona teşvik ediyor.
Ya dünya dışı varlıklar insanlara evrimsel bir başlangıç yaptılarsa? Ya kendi DNA’ları ile melez ırk yarattılarsa?
Başka bir düşünce ise, eski kültürlerin, beynin hipofiz bezinde bulunan Üçüncü Göz’ü bildiği yönünde. Çam kozalağı şeklindeki bezin sembolleri, “ Hayat Ağacı”nda bir miktar değişiklik yapıyor gibi görünen garip varlıkla bağlantılı görünmektedir. Bazılarına göre ağaç, DNA’nın ve insan omurlarının sembolüdür.

Ortaya henüz cevabı bilinmeyen sorular çıkıyor. Üçüncü Göz ve DNA arasındaki bağlantı nedir? Bu eski varlıklar DNA yapısını, daha yüksek bir bilinçle nasıl değiştirecekleri konusunda ileri düzeyde bir bilgiye mi sahipti?
Bu, bazılarına saçma gelebilir. Bununla birlikte, bugün bazı bilim adamları, benzer sonuçlara varıyor gibi görünüyor.
Yeni bulgulara bakmadan önce, DNA’nın yapısı hakkında nispeten daha az şey bilindiğini düşünün. 2018 yılında, i-motif olarak adlandırılan, dört iplikli bir genetik kod düğümü olan tamamen yeni, tuhaf bir DNA formu keşfedildi.

Karanlık DNA?

Aynı zamanda, bilim adamları, insanlar, fareler ve tavuklar gibi tüm omurgalılarda neredeyse aynı gizemli diziler olan “karanlık” DNA hakkındaki bulgularını yayınladılar. Karanlık DNA’nın yaşam için hayati olduğu düşünülüyor, ancak henüz nasıl olduğunu bilmiyoruz. Aslında, DNA’mızın% 98’inin ne yaptığını bilmiyoruz, ancak sonuçta ‘önemsiz’ olmadığını anlıyoruz.

Gördüğünüz gibi, bilim adamları genetik genomlarımız hakkında o kadar çok şey bilmiyorlar.

Aynı zamanda, bazı çalışmalar hücre içi, çevresel ve enerjik etkilerin DNA’yı değiştirebileceğini göstermektedir. Epigenetik alanı, genetik kodumuz dışındaki faktörlerin kim ve ne olduğumuzu, nasıl değiştirdiğine bakar.

Bazı araştırmacılar, DNA’mızı niyet, düşünce ve duygularla değiştirebileceğimizi ileri sürüyorlar. Olumlu düşüncelerin sürdürülmesi ve stresin etkili bir şekilde azaltılması, duygusal refahın korunmasına yardımcı olabilir ve aynı zamanda DNA’mızı koruyabilir.

Öte yandan, Birleşik Krallık’ta depresyon riski yüksek 11.500 kadın üzerinde yapılan bir çalışma, mitokondriyal DNA’nın ve telomerlerin uzunluğunun değiştiğini saptadı.

Science Alert’e göre;

“En dikkat çekici keşif, strese bağlı depresyonu olan (çocukluk döneminde cinsel istismar gibi bir tür sıkıntıyla ilişkili olan depresyon) kadınların akranlarından daha fazla mitokondriyal DNA’ya (mtDNA) sahip olmasıydı. Mitokondri, hücrenin geri kalanına enerji sağlayan ‘güç merkezi organelleri’ ve mitokondriyal DNA’daki artış, araştırmacıları, strese yanıt olarak hücrelerinin enerji ihtiyaçlarının değiştiğine inandırdı. ”

DNA’nın yapısındaki bu değişikliklerin yaşlanma sürecini ilerlettiği görülmektedir.

“Araştırmacılar, sonuçlarına geri döndükten sonra, stresle ilişkili depresyonu olan kadınların sağlıklı kadınlardan daha kısa telomerlere sahip olduğunu keşfettiler. Telomerler, kromozomlarımızın sonunda, yaşlandıkça doğal olarak kısalan kapaklardır ve ekip bu sürecin stresle hızlanıp hızlanmadığını sorgulamaya başladı. ”

Diğer bulgular meditasyon ve yoganın telomerlerin korunmasına yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Büyük bir adım daha ileri giderek, bazı araştırmacılar DNA’mızın nihayetinde daha yüksek ruhsal benliğimize bağlı olduğuna inanıyor. Bu noktada, eski astronot teorisyenlerine göre, kadimlerin düşüncesiyle eşleşmeye başlıyoruz.

Bu size fazla geldiyse, devam etmek istemeyebilirsiniz çünkü yazımız bundan sonrasında daha garip bir hal alacaktır.

Hayalet DNA

1995 yılında Rusya’dan bir Kuantum biyoloğu olan Vladimir Poponin “DNA Fantom Etkisi” adlı akıllara durgunluk veren bir çalışma yürüttü.
“ABD’de 1995’te ortaya çıkan bir makalede, insan DNA’sının, yeni bir enerji alanı olduğuna inandıkları şeyle doğrudan etkilediğini öne süren bir dizi deney tarif ettiler.”
Çalışma sonunda, DNA fotoselleri varlığında ışık fotonlarının kendilerini farklı düzenledikleri bulunmuştur.
“DNA, fotonlar üzerinde sanki görünmez bir kuvvetle, sanki onları düzenli kalıplara dönüştürüyormuş gibi doğrudan bir etkiye sahipti. Bu çok önemlidir, çünkü geleneksel fiziğin ilkelerinde bu etkiye izin verecek hiçbir şey yoktur. Ancak bu kontrollü ortamda, DNA’nın – bizi oluşturan madde – dünyamızın yapıldığı kuantum maddeleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu gözlemlendi ve belgelendi! ”
1993’teki bir başka deneyde , DNA örneklerinin insan bağışçılarının duygularına nasıl tepki vereceği test edildi. Donörler, başka bir odada video izlerken DNA’ları gözlendi. Kişinin DNA örneğinden ne kadar uzakta olduğuna bakılmaksızın, kişinin duyguları DNA’yı etkiledi. Bu olay, bir kuantum dolanması vakası gibi görünüyor.
Donör “duygusal zirveler ”ve“ düşüş ”yaşadığında hücreleri ve DNA’sı aynı anda güçlü bir elektriksel tepki gösterdi. Yüzlerce feet olarak ölçülen mesafeler donörü ve örnekleri ayırmasına rağmen, DNA hala fiziksel olarak vücuduna bağlıymış gibi davranıyordu. “

Peki neden ve nasıl?

Bir özne 350 mil uzakta olsa bile, DNA örnekleri aynı anda tepki verdi. Bilinmeyen bir enerji alanı bu ikisini birbirine bağladı.
“Donörün duygusal bir deneyimi olduğunda, DNA hala donörün vücuduna bir şekilde bağlıymış gibi tepki gösterdi. Cleve Backster’ın bir meslektaşı olan Dr. Jeffrey Thompson’ın bu açıdan çok etkili bir şekilde ifade ettiği gibi: İnsan varlığının gerçekte bittiği ve başladığı yer yok. ”
1995’te HeartMath tarafından yapılan üçüncü bir deney, insanların DNA’nın şeklini duyguları aracılığıyla değiştirebileceğini de öne sürüyor. Araştırmacılar Glen Rein ve Rollin McCraty, deneklerin ne düşündüğüne bağlı olarak DNA’nın değişeceğini buldu.
“Araştırmacılardan birinin sözleriyle,“ Bu deneyler, farklı niyetlerin DNA molekülü üzerinde farklı etkilere neden olduğunu ve bunun sıkılaşmaya veya gevşemeye neden olduğunu ortaya koydu. ”
Açıkçası, yapılan çıkarımlar, şimdiye kadar geleneksel bilimsel teoride izin verilen her şeyin ötesindedir. ”

Yıllar önce yapılan bu deneyler şunları önermektedir:

DNA yapımızı düşüncelerle değiştirebiliriz.
DNA’mıza gizemli bir şekilde bağlıyız.
DNA’mız etrafımızdaki ışık fotonlarının titreşimlerini değiştirir.

Bu fikirler şüphesiz birçok insan için garip geliyor, ancak gerçek olmaları kurgudan daha garip. Aynı şekilde, ana akım bilim adamları ve şüpheciler, eski astronot teorisyenlerinin sorularının saçma olduğuna uzun zamandır inanıyorlar. Peki siz eski astronot teorileri ve DNA yapımız hakkında ne düşünüyorsunuz?

You may also like