Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

W02020060606: Dünyayı Değiştirebilecek Patent

Yeni bir Dünya düzeni kuruluyor ve mevcut durum bunu kanıtlıyor. Başlangıç süreci olan günümüzde, seçkin sınıf henüz bizi kontrol etme çabasında değiller. Ve şimdi her şeyi değiştirecek olan WO2020060606 patentini kurmak istiyorlar.

WO2020060606 PATENTi BİZİ KONTROL EDECEK
Yeni Dünya düzeni için ilk atılacak adım olan “ evrensel para birimi”, tüm yeni dünyanın kullanacağı ve yönetenler için büyük faydalar sağlayacak bir ticaret türüdür.
Hangi para birimi insanın kendisinden daha iyidir? WO2020060606, her türlü insan yapımı işi ticari bir sisteme dönüştürmeyi amaçlayan bir Microsoft sistemidir.
Kısacası, her türlü beyin aktivitesini, fiziksel aktiviteyi ve hatta vücut ısısı gibi temel biyolojik süreçleri dijital para sürecine dönüştürmek için kodlamaya çalışacaklar.
Kişi bu yeni uygulamaya kaydolduğunda, yukarıdakilerin tümünü ölçecek ve bu şekilde vücudumuzun maruz kaldığı her süreci tam olarak bilecek bir dizi sensör kurulacaktır.

WO2020060606 NE DEMEKTİR?
Teorik olarak WO2020060606, “Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü” anlamına gelecektir, ancak “Dünya Düzeni” anlamına da gelebilir.
Rakamlar açıkça kurulacağı yıla atıfta bulunur: 2020. Ancak aşağıdaki sayılar gariptir: 060606. Bazıları 06’nın Haziran ayını, yani bu patent için uluslararası önerinin sunulacağı zamanı ifade ettiğini belirtir.
DİJİTAL PARA BİRİMİ YENİ DÖNEMİ
Dijital para yoluyla kar elde etmek, her yıl zorlukla artan bir serüven haline geldi.
Çok daha fazla enerji tüketen bilgisayarlara ihtiyaç duyduklarında, enerji, bakım ve makinelerin değiştirilmesi maliyetleri fahiş fiyatlara ulaşır.
Bu nedenle Microsoft, emeğin artık bilgisayarlar tarafından değil, insanın kendisi tarafından “çabaları” ile yerleştirileceği W02020060606 patentini oluşturmaya karar vermiştir. Herkesin “kendi dijital para birimini “çıkarabileceği bir yol.
Ama bu yeni bir süreç değil aslında; geçen yılın 26 Mart’ında Microsoft bu patentin ilk sürümünü uluslararası alanda zaten sunmuştu. Tuhaf olan şu ki, dünya krizinin ortasında onu piyasaya sürmek için bekliyordu. Peki neden?

TÜM DÜNYADA DEĞİŞİKLİK
Bu yeni “simbiyotik” ticaret sistemi, bir şekilde adlandırmak gerekirse, dijital olanlar da dahil olmak üzere şu anda aktif olan tüm para birimlerini tahttan indirebilir.
Ekonomideki bir değişiklik, dünyanın bugünkü hareketinde tam bir değişiklik anlamına gelecektir. Fakat bunun arkasındaki çıkarlar nelerdir? Bu sistem sayesinde Microsoft, kullanıcılardan zaten halihazırda aldığından çok daha fazla bilgi depolayabilir.
Buna karşılık, pratik olarak dünyaya hükmedebilecekler, çünkü gezegenin ekonomisini kontrol ederek hepimize hükmetmek için yeterli güce sahip olacaklar.
Fakat önyargısız düşünürsek, bu fikir bir devrim olabilir, hatta herkes için faydalı olabilir; milyonlarca insanın bir bilgisayar veya mobil cihaz aracılığıyla belirli bir video, reklam veya sosyal ağı izleyerek para kazandığını düşünün.

KONTROL İÇİN DİJİTAL SERTİFİKALAR
Yıllarca dijital çağın “yeni adımı” ile ilgili oldukça tartışmalı açıklamalar yapan bir adam ( Bill Gates ), özellikle “dijital sertifikalar” dan bahsediyor.
Bu sertifika, insanların işaretleneceği bir tür manyetik mürekkepten oluşur. Bu işaretler sanki bir QR kodu gibi taranabilir ve kişinin sağlığı hakkında bilgi depolar.
Hastanelerde sadece kodun taranarak hastaya uygun şekilde müdahalede bulunmak için gerekli tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabileceğini düşünürsek, bu yararlı olabilir.
Ancak bu önlem Bill Gates’in çok konuştuğu “sağlık kontrolü” ne de uygulanabilir. Bu, belirli bir hastalık için aşılanmadıysanız veya tedavi almadıysanız, sokaklarda serbestçe hareket edemeyeceğiniz anlamına gelir.

WO2020060606 patenti sadece para için mi geçerli? Sağlık konusunun WO2020060606 patenti ile bir ilişkisi olacak mı? Bizi kontrol etme isteklerini bu kadar açıkça ifade etmeleri ürkütücü değil mi?

Yoruma kapalı.