Bunlar Hep Kur’anda Yazıyor…

Kur’an-ı Kerim’in mucizelerini bir çoğumuz biliyoruz. Asırlar öncesinde yazılan kitap incelendiğinde, günümüz bilimiyle keşfedilen çoğu şeyin aslında onda yazılı olduğu aşikar . Bu da onun varlığını mucizevi kılmakta.

İşte Kur’an-ı Kerim’de yer alan bazı bilgiler;

Sirius Yıldızı

” Doğrusu Şi’ra (Sirius) yıldızının Rabbi O’dur.” (Necm Suresi,49)

Arapça karşılığı Şi’ra olan Sirius yıldızı, bilim adamlarının keşfine göre bir çift yıldızdır. Teleskopla görülmeyen ikiz yıldız olan ve adına Sirius B denilen yıldızın, Sirius A yıldızının etrafındaki dönme süresi 49 yıldır.

 

Venüs Ve Mars’ın Dönüş Süreleri

Venüs’ün kendi etrafında dönme süresi 243 gündür. Kur’an-ı Kerim’de “Venüs” kelimesini oluşturan harfler Enfal Suresi’nin 72. ayetinde yanyana gelmektedir. Bir sonraki Venüs harfleri ise Hud suresinin 3. ayetinde yanyana gelmektedir. ( Vav- Elif- Nun- Elif- Sin) Bu iki surenin arasından toplam 243 ayet geçmektedir.

Aynı bulgular Mars için de geçerlidir. Mars kendi etrafındaki dönmesini 1 günde tamamlar. Kur’an-ı Kerim’de Mars kelimesini oluşturan harfler Müminun suresinin 44. ayetinde yan yana gelmektedir. Bir sonraki harf sıralaması hemen 1 ayet sonrasında yani 45. ayette yan yana gelmektedir. (Mim- Elif- Ra- Sin).

Ay’ın Arka Yüzü

Bakara suresinin 189. ayeti , Kur’an-ı Kerim’de Ay’dan bahsedilen ilk ayettir. Aynı ayette ilgisiz bir şekilde “Arkası” kelimesi de geçiyor. 1609 yılında, bilim adamları Ay’ı inceleme fırsatı bulduğunda, Dünya’dan Ay’ın sadece ön yüzünün görüldüğü , “Arka Yüzünün” görülmediği keşfedilmiştir.

Ay İle Dünya Arasındaki Mesafe

Kur’an-ı Kerim’in bir nevi bilgi kitabı olduğunun en önemli kanıtlarından biri de “Kamer (Ay)” suresidir. Surenin başlığı olan “Ay” kelimesi ile “Dünya” kelimesi arasındaki harfler toplam 333 adettir. Araya tam olarak 111 adet “Ay” kelimesi sığmaktadır. Çünkü Arapçada “Ay ” üç harflidir (Ajl). Gezegenimiz ile Ay arasına ortalama 111 adet Ay sığmaktadır.

 

Ozon Tabakası

Kur’an-ı Kerim’de “Ozon” kelimesini oluşturan harfleri 72:6 numaralı ayette geçer. Sonraki ayetlerde “Gökyüzünün bekçisi (koruyucusu) ” ifadesi kullanılıyor.

 

Halley Yıldızı

Kur’an indirildikten yüzyıllar sonra, 17. yüzyılda keşfedilen ve onu keşfeden bilim adamının ismi verilen Halley yıldızı ile 76 yıllık dolanım süresi, yüzyıllar öncesinde Kur’an-ı Kerim’de yazıyordu.

“H-A-L-L-E-Y” harflerinin geçtiği ilk yer Enam suresinin 76. ayetidir. “HALLEY” kelimesinin hemen yanındaysa “YILDIZ” kelimesi geçmektedir. (Arapçada; Kevkeba). Ayetin numarası olan 76 sayısı Halley’i temsil eder. Çünkü her 76 yılda bir Dünya’dan görülür yani yörüngesini 76 yılda bir tamamlar.

Mars’taki Kum Tepeleri

Kur’an-ı Kerim’de “Mars” kelimesine işaret eden “Ahkaf ” suresinin anlamı “Kum Tepeleri“dir. Geçtiğimiz yıllarda Mars üzerinde yapılan incelemelerde de Mars gezegeni yüzeyinin üstünde bir çok kum tepelerine rastlanmıştır.

Mars’ın uydusu olan “Deimos” kelimesi de aynı surenin 30. ayetinde geçmektedir. Ve Deimos’un Mars etrafındaki dönme süresi 30 saattir.

 

Derlenmiştir.

Yazar Hakkında |

Start typing and press Enter to search