HOLİSTİK ŞİFA

 

İnsan sağlığı ve dinginliği, enerji alanları ile çok yakından bağlantılıdır. Eğer insan sağlıksızsa, bu sağlıksızlık kendini, bir şifacının içsel-ruhsal gözüyle öncelikle enerji akışının dengesizleşmesi veya durgunlaşmış enerjinin akışı kesmesi ve koyulaşmış renkler şeklinde gösterir.

Sağlıklı insan parlak renkler ve dengeli bir enerji akışı yaşar. Enerji bedenlerin gösterdiği renkler ise hastalıklara göre değişir. Kalıcı iyileşme için, şifacının psişik yetenekleri ile tespit ettiği  “Duyular Dışı Algılama”  adı da verilen yöntemle elde ettiği veriler tıpta ve psikolojik danışmanlıkta da kullanılmalıdır. Ve bu tür tıp-psikoloji ve alternatif ya da daha doğru bir deyimle tamamlayıcı tıp merkezlerinin oluşması, yeni bir anlayışın, yeni bir düşünce sisteminin, değişimin ve hep sık sık sözü edilen Yeni Çağın da müjdecisidir.

Holistik tıbbın çalışma biçimi hastalığı önlemeye ve sağlığı korumaya yöneliktir; sağlığı hem fiziksel hem ruhsal hem de zihinsel olarak bedenler sisteminin dengede oluşu olarak görür. Sağlığın tüm bu yanları birbiriyle ilişkilidir. Holistik kelimesi köken olarak holizm’den gelir ve bu da bütünsellik halini ifade eder. Her ahenksizlik bedene yönelik bir baskıdır ve bu da muhtemelen bir hastalığa yol açacaktır. Dolayısıyla hastalıkla mücadele etmek için bedenin mekanizmalarını destekleyecek bir dizi terapiden geçmeniz gereklidir.

Bahsettiğimiz terapi bir tür kombine terapidir, bu, kişinin şuuraltı zihninin dengelenmesi ve iyileşmesi için yapılan yaşam biçimi değişiklikleri ile birleştirilen bir tür yaraların tedavi edilme sürecidir. Şifa-Terapi-Sözel Bilgilendirme süreci, kalıcı iyileşme için çok önemlidir. Kişi önce hastadır, tıbba müracaat etmelidir, eder.

Kısa bir süre için iyileşir ama kendisinde o hastalığa neden olan yönü değiştiremediği ya da bir terapi uygulanamadığı için yine hastalanır. Alternatif Tıbba yani Tamamlayıcı Tıbba, şifacıya veya Bio-Enerji uzmanına danışır. Şifacı enerji bedenindeki sorunu görür ve enerjisini yenilemesine/dengelemesine yardımcı olur.

Doğal ve ahenkli bir dengeye erişmek ve bu ahengi sürdürmek için disiplinli bir öz-yönetime sahip olabilmek insana bütüncül bir şekilde yaklaşabilmekle olur. Bu ise, fiziksel, beslenme, çevre ve sosyal yaşam biçimi değerlerinin bir analizini yapmayı gerektirir. Temel olarak gerçek sağlık o kişi için doğru olan sağlık demektir, her şeyi iyileştirecek standart bir yığın yöntemi gelişigüzel denemek değildir doğru olan.

Şifacı Olmak:
Şifacı olmak, sevgiyi ve kendimizi her şifa çalışmasında, evrensel anlamda, tekrar tanımlayabildiğimiz deneyimler kazanarak ilerlemek demektir. Evren ile aynı bütünün parçaları olduğumuzu hissetmek ve herkesin de o bütünden kaynaklandığını bilerek yaratıcı gücü paylaşmak…

Şifacı olmak ya da şifayı anlamak istiyorsak, enerji alanımızı kullanabilmek için bütünsellik kavramını sindirmek zorundayız. Eğer bu bütünsellik kavramını yaşamımızla bütünleştirebilirsek fanteziyi de daha geniş bir gerçeklikten ayırt edebiliriz.

Enerji alanlarımızı kabul eder etmez, şuurumuzun genişlemesine daha yüksek frekanslar ve daha büyük bir tutarlılık eşlik edecektir.
Derlenmiştir

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search